El Ple del Consell Comarcal del Gironès ja aprovat aquest vespre el conveni amb el Departament de Cultura per la gestió del patrimoni documental. Aquest acord permetrà millorar la gestió dels arxius del mateix Consell i dels municipis de la comarca, preferentment, els de menys de 10.000 habitants.

A la majoria de les comarques de Catalunya, els consells comarcals gestionen els arxius comarcals. Al Gironès, l’existència de l’Arxiu Històric Provincial ha comportat que aquest hagi assumit les funcions pròpies d’arxiu comarcal durant anys.

Amb l’aprovació d’aquest conveni, es vol impulsar per una banda un treball més col•laboratiu en aquest àmbit arxivístic amb el Departament de Cultura, alhora que, millorar la gestió documental del propi ens comarcals i la dels municipis de la comarca, especialment el més petits. Per l’altra, amb el recolzament d’aquest conveni el Consell Comarcal entra a formar part de la Xarxa d’Arxius Comarcals – amb més de 38 arxius comarcals – i a treballar de forma coordinada per assegurar el compliment de la Llei d’arxius i documents i el respecte als principis de provinença i territorialitat en el tractament i accés als documents.

L’acord vol incentivar la cessió de la documentació inactiva o semiactiva dels ajuntaments i del Consell Comarcal, cap a l’Arxiu Històric, als efectes de la seva catalogació, classificació, conservació i digitalització. Es realitzarà una diagnosi de la situació documental de cada ajuntament i es marcarà un pla de treball. També, es donarà suport als ajuntaments en la implantació de l’Administració Electrònica i suport tècnica per a l’aplicació de les Taules d’Accés, Avaluació i Tria Documental, que permeten eliminar certs expedients.

Per aquest 2017, el Departament de Cultura aportarà la quantitat de 10.000 € per finançar les despeses per l’execució d’aquests treballs.

És voluntat del Consell Comarcal, executar imminentment aquest conveni i contractar, amb la col•laboració i direcció dels tècnics de l’Arxiu Històric, el o els arxivers necessaris que pugin fer la diagnosi i l’assessorament oportú.

Segons el President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, “El Consell Comarcal creu fermament amb la transparència i rendició de comptes, per aquest motiu tant important és la conservació dels documents com que aquests arribin als ciutadans i pugin ser fàcilment consultats. Volem donar suport i ajudar als ajuntaments en la classificació, manteniment, gestió i consulta dels arxius municipals”