L’Escola d’Adults – Centre Formació d’Adults del Centre Cívic Vilartagues de Sant Feliu de Guíxols, està informant aquests dies que les matriculacions que es porten a terme del 3 al 6 de setembre des de les 17 h. fins a les 20 h. per als alumnes del curs 2012 – 2013  (full rosa) i alumnes preinscrits admesos el juny de 2013 (full blau).
Els alumnes nous ho han de fer els dies: 10, 12 i 13 de setembre des de les 18 h. fins a les 20 h.
Alumnes de GES: cal portar original i fotocòpia del llibre d’escolaritat i es necessita també una fotocòpia del DNI i una fotografia de mida de carnet.
Ensenyaments inicials i bàsics: Llengua catalana / Anglès / Informàtica
– Cicle de formació instrumental (cultura general)
– Cicle d’educació secundària (GES)
– Preparació per a les proves d’accés a: Cicles Formatius de Grau Superior / Universitat per a majors de 25 anys / Certificats de nivell elemental (A elemental), nivell intermedi (B), nivell de suficiència (C) de llengua catalana, nivell superior de català (D).
– Competències per a la societat de la informació (diferents cursos)
– Serveis: Aula d’Autoformació / Biblioteca