En el Ple Extraordinari celebrat el passat dimarts es va aprovar la revisió de les ordenances fiscals i taxes dels serveis municipals per l’any vinent que enguany, segons va explicar la regidora de Serveis Econòmic i Obres Públiques Dolors Ligero, es baixen aquells impostos i taxes que permet la llei (ja que ni l’IBI, que per llei no es podrà revisar fins al 2017, ni  aquells impostos i taxes que estan vinculats a serveis concrets, com ara el serveis de recollida d’escombraries o les quotes a les escoles bressol, no es poden reduir a causa de la Llei de Racionalització de les Administracions Públiques) aprovada per l’Estat al 2013.
Ligero va explicar al Ple extraordinari que es va celebrar dimarts al vespre, que la millora de la situació econòmica de l’Ajuntament i l’estalvi aconseguit en l’execució dels pressupostos del 2012 i 2013, que fins al mes de març de 2014 per llei no es podien fer servir, permet una rebaixa d’impostos que té com a objectiu en paraules de la regidora “fer arribar a les butxaques dels ciutadans un estalvi que es pugui fer tangible”, a més de realitzar algunes de les inversions que la ciutat  necessita.
Així, des d’aquest Ple, es redueix l’impost de construccions, instal·lacions i obres un 5,40% . Aquest impost afecta a les obres menors, de rehabilitació, obra nova i obres majors.
Es rebaixa també l’impost de vehicles en totes les seves categories amb un 5,22%  de mitjana. Aquesta reducció afectarà  no només a vehicles comercials o industrials, sinó també als vehicles particulars.
Les taxes d’ocupació de la via pública per terrasses es rebaixen també una mitjana del 5,06 % amb l’objectiu d’incentivar a les empreses turístiques i de serveis de la ciutat.
Les taxes de guals també son objecte de revisió a la baixa d’un 5,19  % linial.
La resta d’impostos i taxes queden congelats un any més a excepció de les tarifes de la Piscina Municipal que no s’havien revisat des del 2010 i que pugen l’1,5 % per quadrar els comptes.
Per la seva banda, l’oposició va considerar que la rebaixa respon a una operació de maquillatge amb intencions electoralistes.