I després

LES OBRES DE SANT MARTIRIÀ EN MARXA

Compartiu aquesta història

Aquest dilluns s’han iniciat les obres de reurbanització del carrer Sant Martirià de Sant Feliu que es varen adjudicar a l’empresa Excavacions, Transports i Obra Pública Tarrés SL.
El cost és de 179.001,35 euros i estan cofinançades per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Projecte d’intervenció integral del Barri del Puig i Eixample de Llevant (Pla de barris). S’ha començat pel tram comprès entre el C/ Sant Domènech i el C/ Nou de Garrofers. Després continuaran fins a la Carretera de Girona. Cada tram tindrà una durada aproximada de 2,5 mesos (en total 5 mesos) i al final es procedirà a l’asfaltat de tot el carrer al mateix temps.
El projecte contempla la substitució de les actuals canalitzacions d’aigües residuals i d’aigua potable, així com la implantació d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials. Les xarxes aèries d’electricitat i d’enllumenat públic aniran grapades a façana excepte en els encreuaments de carrers, que se soterraran. El projecte també preveu el futur soterrament de les línies aèries de telefonia en els encreuaments.
La xarxa d’enllumenat es mantindrà temporalment fins a la seva substitució en una futura actuació, donat que dins l’àmbit d’actuacions del Pla de barris està prevista la seva modificació.
En relació a la pavimentació, està previst una calçada per al pas de vehicles de 3,50 m. i unes voreres a banda i banda del carrer: una de 1,50 m. d’amplada i l’altra més estreta, oscil·lant entre els 1,40 m. en el punt més ampli i els 0,90 m. en el punt més estret. La plataforma dels encreuaments dels carrers es farà aixecada amb la recuperació de les lloses de les antigues voreres. Tot tal com fixa el projecte aprovat.
L’Ajuntament ja ha informat als veïns que mentre durin les obres no es podrà aparcar en el tram del C/ Sant Martirià comprès entre la Carretera de Girona i el C/ Nou de Garrofers ja que per la Ctra. de Girona és per on accediran els camions.
Els actuals contenidors situats al C/ Sant Martirià s’hauran de traslladar a la vorera de la Carretera de Girona, davant de l’antic local de mobles ExpoMobi.
També s’ha apuntat que els responsables de les obres seran tècnics municipals d’urbanisme i s’ha facilitat un telèfon de contacte amb l’àrea: 972 32 70 13 així com una adreça electrònica: urbanisme@guixols.cat

El més llegit

I després