I després

L’Ajuntament tramita una modificació urbanística a Les Penyes per Habitatges de Protecció Oficial

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació puntual de l’article 198.8 del POUM pel que fa a l’àmbit del SMU-39 Les Penyes de conformitat amb la documentació de 13 de desembre de 2011, redactada pels serveis tècnics i jurídics municipals.

Els objectius de la modificació puntual són: Fer possible la materialització de la reserva prevista en el POUM 2006 d’habitatges acollits a règim de protecció oficial o altres mesures d’estímul del sector SMU-39, sense afectar la viabilitat del mateix.

Ajustar la densitat prevista a la fitxa normativa de desenvolupament d’aquest sector a la necessària per a desenvolupar-lo de forma adequada.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 21 de març de 2011 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació puntual del POUM i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació al mateix.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificació puntual, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30 hores).

Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat

I en compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que: A les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30), s’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació puntual del POUM referida.

Els interessats podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte, prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

El més llegit

I després