I després

L’Ajuntament signa un conveni de col.laboració amb l’Associació Cultural Aleph

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha signat un conveni de col.laboració amb l’Associació Cultural Aleph per desenvolupar un projecte conegut com Espais que parlen. Aquesta proposta, que forma part de les iniciatives locals a l’entorn de l’art, vol apropar a la ciutadania diverses formes d’art i actuacions artístiques fent-ho a peu de carrer, en diversos espais com ara murs i façanes d’edificis de la ciutat.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha signat un conveni de col.laboració amb l’Associació Cultural Aleph per desenvolupar un projecte conegut com Espais que parlen. Aquesta proposta, que forma part de les iniciatives locals a l’entorn de l’art, vol apropar a la ciutadania diverses formes d’art i actuacions artístiques fent-ho a peu de carrer, en diversos espais com ara murs i façanes d’edificis de la ciutat.

Pel que fa al cost de projecte, aquest és mínim, ja que només cal fer front a les despeses bàsiques de material. Segons aquesta signatura, l’Ajuntament col.laborarà en tot allò que suposa l’adequació de l’espai públic sobre el qual es treballarà, posant tots els mitjans tècnics i humans que siguin necessaris en cada actuació. També hi col.laborarà en la cessió de material, eines i els equips necessaris, a més d’informar de les intervencions artístiques a través dels mitjans de comunicació municipals.

Per la seva part, l’associació es compromet a gestionar-ho d’acord amb el projecte, designar una persona responsable que actuarà d’interlocutor amb el responsable del projecte per part de l’Ajuntament i d’informar de les possibles incidències que puguin sorgir en el seu desenvolupament.

El més llegit

I després