I després

L’AJUNTAMENT PROMOU MILLORES PEL SERVEI D’AIGUA

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’empresa Aqualia faran en els propers mesos importants actuacions per tal de millorar equipaments existents a la ciutat relacionats amb la conducció i emmagatzament d’aigua que han patit erosions importants al llarg dels anys, o que presenten deficiències de rellevància.
Els dos equipaments que s’arranjaran en primer lloc són dos importants dipòsits, construïts fa, aproximadament, cinquanta anys, i que tenen esquerdes pronunciades on es perd aigua. Estan ubicats a la Volta de l’Ametller (Cap Ducal) i a Sant Elm (zona de Les Penyes).
Les obres de Cap Ducal començaran després de Nadal, i duraran unes tres setmanes. A continuació vindran les altres. En tots els casos, quan es facin les obres de manteniment i reconstrucció però no afectaran al subministrament regular als usuaris.
Es tracta d’una millora integral dels dipòsits i provisionalment l’aigua s’acumularà en uns dipòsits provisionals annexos metre es procedeix al repicat de les estructures, reforçament, col·locació de capes aïllants i impermeabilitzadores. Un cop el dipòsit recuperi la característica funció estanca, amb les fissures segellades, recuperaran la seva funció.
Les altres intervencions, fins arribar a un total de 231.000 euros, són de menor entitat, com protegir amb tanques algunes de les instal.lacions relacionades amb el servei de les aigües, alarmes i altres actuacions.

El més llegit

I després