S’obre un procés selectiu de concurs oposició lliure, per a la provisió d’un/a tècnic/a d’administració general (A1), en règim de funcionari interí per l’execució d’un programa de caràcter temporal, i la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals.

El procés estarà obert de l’13 d’abril fins al 12 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Trobareu la informació necessària i el sistema per iniciar els tràmits aquí.