I després

L’Ajuntament obre un procés de participació ciutadana

Tracten sobre dues consultes publiques en relació amb l’elaboració de les ordenances de l’estalvi de l’aigua i la de concessió del horts

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu ha obert un procés de participació ciutadana amb dues consultes publiques en relació amb l’elaboració de les ordenances de l’estalvi de l’aigua i la de concessió del horts.

Es troben a la plataforma Decidim Guíxols i al Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Pel que fa a l’ordenança de l’estalvi d’aigua, el Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d’aigua a les poblacions. De forma més recent, s’està evidenciant que les sequeres són un fenomen de caràcter cíclic, que estan tenint greus afectacions en la garantia de la prestació del servei d’abastament d’aigua domiciliari de competència municipal. Amb l’impuls d’aquesta ordenança, es pretén minimitzar els efectes negatius de la sequera sobre l’estat ecològic de les masses d’aigua, i gestionar de forma eficient i racional el subministrament i els usos d’aigua de la xarxa municipals, per poder garantir l’abastament del municipi de Sant Feliu de Guíxols.

D’altra banda, abans de la redacció del Reglament d’ús dels horts urbans, es demana també la participació ciutadana per saber l’opinió sobre alguns aspectes relacionats amb la utilització del servei.

La ciutadania pot presentar opinions, suggeriments i aportacions a través d’aquest qüestionari, abans de la redacció de l’Ordenança municipal reguladora dels usos de l’aigua en situació de sequera a Sant Feliu de Guíxols.

El més llegit

I després