I després

L’Ajuntament de SFG exposa una modificació del POUM

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació puntual de POUM de l’article 88 de les Normes Urbanístiques, promoguda pel propi Ajuntament.

L’objectiu d’aquesta modificació és, modificar l’articulat de la normativa urbanística del POUM per tal d’ajustar les condicions de l’alçada màxima de les edificacions en situació aïllada i, de manera específica, per tal de donar resposta als majors requeriments d’alçada per l’ús hoteler.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 8 d’octubre de 2012 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació puntual de POUM de l’article 88 de les Normes Urbanístiques i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació al mateix.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificació puntual, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30 hores).

Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat

SEGONA.-

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita la modificació puntual de POUM de l’article 88 de les Normes Urbanístiques, promoguda pel propi Ajuntament.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que:

A les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30), s’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació puntual de POUM de l’article 88 de les Normes Urbanístiques, que es podrà consultar fins el dia 8 d’octubre.

Els interessats podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

El més llegit

I després