I després

L’Ajuntament de SFG es proposa compatibilitzar la preservacio del fons marí i el lleure

Compartiu aquesta història

El Ple de Sant Feliu de Guíxols va portar a aprovació dijous el Pla d’Usos del Litoral, en el qual es planteja ordenar els usos de la costa, definir on poden (i a on no) ancorar les embarcacions, marcar les dues zones limitades d’ús per als banyistes, i per últim, la implantació de noves boies respectuoses amb el fons marí.

Aquestes boies seran d’ús gratuït i aniran subjectades al fons amb un sistema d’ancoratges ecològics, de manera que en comptes dels “morts” convencionals de formigó, consisteixen en una mena de tirabuixons. El Pla d’Usos i Serveis de les Platges i Litoral necessita ser aprovat per Costes de la Generalitat, amb l’informe preceptiu de la Capitania Marítima.

L’Ajuntament, amb aquesta acció, pretén incrementar el grau de protecció de les àrees de posidònia, les quals es veien malmeses pels ancoratges de les embarcacions. Al mateix temps, es fa compatible amb la navegació de lleure.

En concret se situarien 14 boies per amarrar (no s’accepta la pernoctació) a la zona denominada Cala del vigatà i 6 punts a la zona denominada Volta de l’Ametller. En aquests indrets, en la zona marcada per les boies per amarrar, les embarcacions només s’hi podran situar si s’agafen a les esmentades boies, de manera que no podran utilitzar les àncores que porten a bord. És similar a la situació que podem trobar en l’espai protegit litoral de les Illes Medes.

Actualment les extensions de posidònia quedaven protegides de manera secundària amb l’abalisament que indicava les àrees de banyistes. Això disminuïa molt les zones que quedaven a recés per a les embarcacions i provocava ancoratges dins de les zones delimitades.

En qualsevol cas l’àrea abalisada, amb la combinació dels dos tipus de zones, és similar a la que permetia just la delimitació de la zona per a banyistes, però amb l’avantatge de provocar menys ancoratges, fent compatible la protecció del fons amb el lleure.

Aquestes zones es controlaran per part de l’Ajuntament. Aquelles embarcacions que facin un ús inadequat de les boies de fondeig o que no compleixin amb la prohibició d’amarrar dins d’aquest camp de boies, o bé ho facin a l’interior de la zona delimitada per a banyistes, seran denunciades a la Capitania Marítima.

El Pla d’Usos també té en compte disposar de tres boies més per a ús exclusiu de les embarcacions que porten submarinistes, per afavorir aquesta activitat.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols fa tangible, d’aquesta forma, que el lleure nàutic és compatible amb una millor protecció de l’entorn.

El més llegit

I després