I després

L’Ajuntament de Sant Feliu publica 100 dies més de 100 accions del govern

Compartiu aquesta història

Com ja havíem avançat fa uns dies, l’alcalde de Sant Feliu, Joan Alfons Albó, havia demanat als seus regidors que lliuressin una relació d’accions i de gestions realitzades en els primers cent dies de govern per tal de difondre-les als ciutadans, la qual cosa va portar a terme dijous omplint la contraportada del setmanari local Àncora, el contingut de la qual reproduïm a continuació:

100 dies més de 100 accions

1. En línies generals hem procurat millorar la gestió econòmica de l’Ajuntament.

2. Increment de l’ ingrés en un 76.62% (amb un pla de gestió de la morositat)

3. D’ençà del juny de 2011 ingrés de més de 5.500.00 euros (sense comptar l’ impost de Béns Immobles, IBI).

4. Establiment d’un Pla de Pagaments, per prioritzar el pagament a empreses petites i mitjanes.

5. Pagament de més de 6.500.000 euros a proveïdors. Això suposa un increment del 67% respecte el període de gener a 11 de juny, de l’equip anterior.

6. Iniciat un procés de participació ciutadana amb els veïns i comerciants de la zona per decidir la remodelació de la placeta Sant Joan.

7. Modificació del funcionament de les comissions de treball del Pla de Barris del Puig i Eixample de Llevant. Han passat de ser informatives a ser consultives i vinculats.

8. Hem posat a contractació tant la construcció, com la direcció d’obra de la Plaça del Puig.

9. Iniciem les obres de rehabilitació de la nova Nau del Carnaval de Calassants

10. Licitació les obres de rehabilitació de la Nau petita Milar, per a ús de Protecció Civil, així com la nau Milar per a ús de magatzem municipal

11. Reconstrucció i neteja de les Torres del Fum i del Corn al Monestir. Licitació de la connexió de les torres al Monestir, properament

12. Reactivació del projecte del Museu Thyssen. S’ha tancat el compromís d’una exposició de la col·lecció Thyssen per al 2012.

13. Instal·lació dels Bucs d’assaig per a grups musicals a l’edifici de les Vetlladores

14. Inici de rehabilitació d’una de les naus de l’Escorxador

15. Estem pressupostant obres d’adequació de la 4a planta Monestir per tal que es pugui acollir el Museu del Metge Rural i el nou museu d’Història de la Medicina de Catalunya

16. Hem donat una nova embranzida a les trobades amb les ciutats agermanades. La participació és un premi a l’excel·lència per als joves de la nostra ciutat.

17. Incorporació de novetats en la Festa Major com el “Carnaval a la Fresca”: 18 colles participants, 1200 desfilants

18. Millora en la celebració de la Festivitat de la Mare de Déu del Carme. Aquest any han pogut participar a la Processó 450 persones més que l’any passat.

19. Recolzem el teatre. Felicitem i donem suport a l’Agrupació Teatral Benet Escriba, en la celebració dels seu 25è aniversari. FITAG, Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona: La nostra ciutat ha estat amfitrioma d’un dels grups de teatre participants. Guíxols Escena: consolida un cartell de qualitat.

20. Giroscopi Cultural 2011 – Sant Feliu de Guíxols és la seu d’aquest important esdeveniment cultural que promou la Casa de Cultura de Girona

21. Festival de la Porta Ferrada: es comença a treballar en el cinquantè aniversari. Enguany s’ha complementat amb una oferta gastronòmica.

22. Incentivem el comerç i l’empresa: assessorament, programació de conferències per millorar els negocis.

23. S’ha assessorat a 22 empreses, gestionat 60 ofertes de treball, atès a 718 persones al Servei d’Ocupació Municipal i s’ha fet 140 altes noves.

24. Gestió i organització amb urbanisme i serveis econòmics per l’acabament de les obres del Mercat Cobert Municipal. Inici de l’estudi del Reglament que l’ha de regir.

S’està treballant per redimensionar l’oferta comercial amb l’objectiu d’aconseguir el 90% d’ocupació abans de 31 de desembre de 2011

25. Reorganització de l’estructura administrativa dels Centres Cívics

26. Nou concurs per adjudicar el bar del Centre Cívic Tueda

27. Canvis amb l’empresa Valoriza per la neteja d’edificis

28. Organització de la inauguració de la Via Verda Viamar KM 0

29. Estem treballant per reobrir la Via Ferrata “La Cala del Molí”, la zona del trial i per donar espai al Club Ciclista Guíxols

30. Estem dissenyant la Travessia Tossa-Sant Feliu al juny de 2012

31. Reconeixement públic: homenatge a diferents clubs de la ciutat pels títols aconseguits

32. Col·locació de miralls al gimnàs del pavelló Carles Nadal

33. Reforçat el servei de la nit de la Policia Local

34. Hem atès i fet front als dos accidents que s’han produït amb les embarcacions enfonsades, sobretot actuant de forma diligent per tal que en cap dels dos casos el vessament de fuel fos un problema

35. Reactivació de les modificacions de POUM necessàries per aconseguir el parc de Sant Amanç que portaven més d’un any aturades. Informes tècnics necessaris per a l’aprovació inicial.

36. Reactivació de les modificacions de POUM necessàries per a l’esmena d’errors que afecten especialment a la muntanya de Sant Elm. Segona aprovació provisional de la modificació.

37. Reactivació de la definició urbanística del sector de Calassants. Amb aquest objectiu s’han tingut entrevistes amb el Director General d’Urbanisme i amb INCASOL.

38. Reactivació del sector Gaziel amb la finalitat principal d’obtenir el sòl necessari per al nou institut i per a un equipament polivalent al servei de l’escola Gaziel i de la ciutat.

39. Reactivació del pla especial del port. Amb aquest objectiu s’han tingut entrevistes amb el Director General de Ports i amb Ports de Catalunya.

40. La modificació del POUM per als hotels del llegat Anlló, també aturada des de fa mesos, s’ha reactivat després d’una entrevista amb el Director General de Patrimoni.

41. Signatura del nou conveni per a l’Oficina Municipal d’Habitatge.

42. Nou funcionament dels serveis de museu, arxiu i biblioteca, amb més autonomia i coordinació entre elles.

43. Estem treballant per a que el 2012 sigui Any del Mil.lenari de les terres romàniques del Monestir, i l’Any 2013 de commemoració d’Any Josep Albertí.

44. Ampliació de les visites guiades a l’estiu, amb l’oferta de visita a la Col.lecció Josep Almar- Rat Penat.

45. Impuls al voluntariat al Museu durant l’estiu, i acollida i formació de 3 persones de treball en benefici a la comunitat, d’acord amb conveni amb el Departament de Justícia.

46. Consulta popular a través dels mitjans de comunicació de Sant Feliu, Platja d’Aro i Santa Cristina sobre les temàtiques preferides per la població, cara a planificar les xerrades sobre Salut i Societat del curs 2011-2012.

47. Obertura en el Tinglado del port de l’exposició dedicada a l’antic ferrocarril i a divulgar les vies verdes de Girona.

48. Celebració del III Curs d’Estiu sobre Medicina i Salut en l’Àmbit.

49. Celebració de les Jornades Europees de Patrimoni 2011.

50. Inici de les obres de l’Escola de Música. S’ha negociat amb l’empresa constructora per tal d’avançar la segona fase, i que aquesta es faci al mateix moment que la primera, encara que es pagarà el segon semestre de 2012 tal com estava previst.

51. Trasllat provisional dels estudis de música al CEIP Ardenya

52. Coordinació amb els serveis tècnics d’Urbanisme per fer el seguiment del Pla de Millora de les Escoles

53. Reunions amb les empreses concessionàries dels serveis de neteja per fer seguiment del servei de neteja dels edificis educatius

54. Seguiment i control amb l’empresa concessionària dels serveis de l’Escola Bressol Mas Balmanya. També amb Escola Bressol Oreneta

55. Dins del Pla de millora de les escoles s’han canviat finestres i portes als CEIP Gaziel i Baldiri Reixach

56. Reestructuració de l’Escola Bressol Oreneta incrementant nous períodes de matriculació, més serveis, reestructuració del personal

57. Disseny de cursos formatius per a joves sense feina.

Es treballa per aconseguir un nou mòdul professional complementari a l’existent de nàutica

58. Busca, organització i estat actual patrimoni Fundació Asil Surís per tal de regularitzar la situació arrendatícia i registral de les finques i poder exercitar les accions oportunes que reverteixin econòmicament en les residències de la nostra ciutat.

59. Treballem per tal d’habilitar la rampa de la Residència Sant Feliu Gent Gran per permetre la sortida dels usuaris al jardí de la part posterior de la Residència.

60. Col.laboració amb Creu Roja – grup de voluntaris – per fer efectives les sortides i passeig dels usuaris de les residències.

61. Signatura del Contracte Programa amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que estableix les condicions de coordinació, cooperació i col.laboració interadministrativa entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament.

62. Col.locació WC minusvàlids a la Platja de Sant Feliu.

63. Ampliació al Centre Cívil de Vilartagues de l’activitat portada a terme per EMAD.

64. Regularització de subvencions entitats socials de la nostra ciutat.

65 Implantació Consell Local de Serveis Socials a la nostra ciutat, en aplicació de la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials: òrgan col.legiat de participació comunitària per l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials.

66. Gestió i control dels afectats per les retallades de PIRMIS. Valoració i resposta a les situacions d’emergència social sorgides com a conseqüència de la suspensió de la prestació.

67. Projecte de creació d’escola d’adults per a la tercera edat amb la col·laboració voluntària de professionals de l’educació.

68. Entrega desfibril·ladors DAE a Policia Local i Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols.

69. Neteja dels espais pipican, projecte senyalització i creació de nou pipican a Avda. Europa.

70. Col.laboració amb Clínica Tres Torres per a revisions gratuïtes de control i detecció de glaucoma.

71. Celeritat en les inspeccions de salubritat en vivendes com a conseqüència de tinença inadequada d’animals domèstics.

72. Estudi per a una nova redacció d’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics.

73. Col·locació de nou paviment zona taxis.

74. Estudi per a la implantació a diferents àmbits de la ciutat del Projecte “Sant Feliu, ciutat saludable”, dirigit a la implantació de pautes alimentàries saludables tant a nens com a adults.

75. Remodelació i reorganització del mercat exterior. Abans d’acabar l’any el mercat exterior ocuparà tot l’espai del passeig del Mar i plaça del mercat.

76. Campanya de potenciació de parades de fruites i verdures. Com a resultat hi ha un increment notable (7 noves parades), amb més peticions a l’espera d’una reordenació de l’espai.

77. Hem portat nova fira, Scrapmaniàtics, amb un èxit rotund de participants.

78. Col·locació de 139 senyals, pivots, miralls i altres elements de senyalització que mancaven.

79. Correcció de 150 deficiències que s’havien detectat a la via pública.

80. S’han inspeccionat i realitzat actes a 17 locutoris.

81. S’ha fet 224 seguiments i inspeccions sobre escombraries.

82. L’Oficina d’Informació al Consumidor ha obert 110 expedients en matèria de consum

83. S’ha desbrossat les franges de protecció contra incendis de les urbanitzacions Sant Amanç i Punta Brava, els camins i fonts de Monticalvari, volta de l’Ametller, accés a les Bateries.

84. S’ha aconseguit finançament per contractació d’una brigada de forestals (PEOL)

85. Tala dels arbres morts del camí de baixada a la cala del Vigatà

86. Tala dels arbres morts per la nevada i neteja de deixalles de l’entorn dels boscos de Mas Falgueres i de la deixalleria

87. Elaboració i col·locació de rètols d’advertiment de la prohibició de passar per dins de les dunes de Sant Pol

88. Seguiment i ampliació a nous propietaris de la campanya de tractaments semi-subvencionats de prevenció i lluita contra la plaga del “morrut de les palmeres” iniciada aquest any.

89. Elaboració de la declaració ambiental 2011 del sistema de gestió ambiental EMAS i ISO 14001 de les platges i cales municipals, implantat des del 2008

90. Elaboració i gestió dels nous gots reutilitzables del 2011 de la Festa Major

91. Millora de zones d’enjardinament, amb seguiment constant, i actuacions de control i gestió.

92. Control rigorós sobre l’empresa concessionària de la neteja

93. Actualització dels Plans d’Emergències

94. S’ha realitzat tasca de prevenció i seguiment de la Flama del Canigó i posterior revetlla de Sant Joan

95. Intervenció a nivell de protecció civil sobre el vaixell pesquer amb via d’aigua i fuita

96. Arranjament de la vorera de l’Avinguda Vall d’Aro

97. Reparació i reposició de travesses de fusta de tot el Passeig de Sant Pol

98. Canvi de llambordes de la Rambla Vidal.

99. S’han fet voreres noves al sector Sot dels Canyers

100. S’han col·locat canonades d’aigua i escomesa de sanejament a l’Espai Port per la Porta Ferrada.

101. S’ha pintat la façana i les reixes de Casa Albertí

102. Treballs amb retroexcavadora i arranjaments de rieres, platges de Sant Pol i Sant Feliu i camins

103. Hem potenciat la col·laboració d’entitats ciutadanes en l’organització de diversos actes.

104. Col.locació d’antenes i reforç de videovigilància al dipòsit de vehicles municipal.

 

El més llegit

I després