L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha informat que queda obert un procés selectiu per a cobrir definitivament una plaça d’educador/a social mitjançant concurs oposició lliure, en torn lliure.

Per a accedir a les seves característiques, els requisits, el calendari, la documentació requerida i tota la informació necessària, entreu al següent enllaç:
ciutada.guixols.cat/proces/proces-selectiu-per-cobrir-definitivament-una-placa-deducadora-social-mitjancant-concurs-oposicio-lliure-en-torn-lliure_467