Aquesta setmana l’Ajuntament ha fet suavitzar tres ressalts de l’Avinguda d’Europa que tenien molta alçada i poca rampa per la qual cosa els usuaris de vehicles protestaven pels desperfectes que ocasionaven als seus vehicles.
L’anterior govern ja en va rebaixar dos (Ronda Joan Casas) i l’actual, a més d’aquests dos, encara n’ha de rebaixar entre dos i tres més que són motiu de protesta com un del carrer de les Eres o un altre de l’Avinguda Balears.
També aquesta setmana ha transcendit el plantejament de tres giratoris nous amb què ha de comptar la Ciutat per tal de racionalitzar el trànsit especialment a diverses cruïlles conflictives o “punts negres” com ho anomenen els tècnics i polítics.
Un d’aquest giratoris (i també el més car ja que es pressuposta en 600.000 euros) és el que es preveu uns metres abans de l’encreuament de la carretera de Tossa amb l’Avinguda Narcís Massanas que té una triple funció; racionalitzar el trànsit, restringir-lo en el tram de carretera (que passaria a ser carrer) del futur  museu Thyssen,  desviant-lo cap al giratori de l’estació d’autobusos i comptar amb una arribada al municipi que, visualment, sigui més atractiva.
Un altre dels giratoris previstos, al temps que molt necessari, és el de la carretera de Girona, davant del supermercat Esclat, que és un dels punts més conflictius i que encara comporta més risc amb la posada en funcionament de centres educatius com l’Ardenya, i Mas Balmanya, a més de ser lloc de pas cap al Gaziel.
Un tercer es contempla a l’altra carretera d’accés, a la de Palamós amb el carrer Gravina, que també tindrà diverses funcions com ara obligar a reduir la velocitat de baixada, eliminar els semàfors i facilitar el pas de cicloturistes i caminants que vulguin accedir a la zona del port per la Via Verda i Anella Verda de Salut. Recordem que en aquest sector s’hi troba el Centre d’Assistència primària, l’Hospital Sant Feliu Gent gran o el  centre Cívic Tueda a més del Parc de Miquel Murlà. El cost de l’obra pujaria a 372.000 euros.
Tot i que el Departament d’Obres Públiques i carreteres de la Generalitat ha estat qui ha facilitat aquests esbossos i els pressupostos a l’Ajuntament, des del consistori asseguren que no es pot fer front a aquesta despesa amb recursos propis, per la qual cosa es demanaran subvencions externes per poder suportar-ne el cost.
L’obra més imminent a hores d’ara s’apunta que serà la de l’Esclat pel gran volum de vehicles i persones que convergeixen en aquest punt.
La convivència entre vehicles i vianants en el nucli urbà és cada vegada més complicada atès que el parc mòbil de Sant Feliu és de 18.644 unitats per als més de 22.000 habitants amb què compta.

Veu Quimet Clarà:

[audio:http://www.rsf.fm/audio/quimet_rotondes.mp3]