I després

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols crea un grup de treball per coordinar la resposta municipal davant el conflicte d’Ucraïna

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va constituir un grup de treball permanent el passat 7 de març per coordinar les accions i inquietuds que poden produir-se a nivell municipal a l'hora d'afrontar les conseqüències humanitàries immediates del conflicte a Ucraïna.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va constituir un grup de treball permanent el passat 7 de març per coordinar les accions i inquietuds que poden produir-se a nivell municipal a l’hora d’afrontar les conseqüències humanitàries immediates del conflicte a Ucraïna.

Aquest grup de coordinació donarà una resposta municipal unificada davant la gravetat del drama que es presenta des de l’esclat del conflicte. També tindrà per missió fer conèixer a la població els missatges informatius de caràcter oficial, centralitzant la informació adient.

El grup està encapçalat per l’alcalde, Carles Motas, el primer tinent d’alcalde Josep Melcior Muñoz i la regidora d’Acció Social, Laura Serrano, i a nivell tècnic comprèn diferents responsables municipals d’àrees com Acció Social, Habitatge, Administració Electrònica o Comunicació, entre altres.

Es vol també informar la ciutadania (a través de diferents procediments com un espai web propi, espais a l’emissora municipal, les xarxes socials i altres canals informatius), així com preveure i optimitzar els recursos existents.

Aquest grup de treball s’anirà reunint de forma periòdica almenys un cop per setmana, o amb més freqüència si la situació ho requereix. El primer que ha creat és un espai web on ja hi ha la informació més rellevant, que s’anirà actualitzant a mida que es produeixin novetats.

L’adreça del lloc web és www.guixols.cat/ucraina

El més llegit

I després