I després

L’Ajuntament aprova per unanimitat una moció per poder disposar i agilitzar recursos per fer front a la Covid-19 i poder ajudar la ciutadania

El Ple de Sant Feliu de Guíxols (el tercer virtual, en la seva història) ha aprovat per unanimitat una moció conjunta de tots els grups per tal d'agilitzar les eines administratives que tenen els Ajuntaments, i donar més poder al consistori per tal de donar resposta a la ciutadania davant la crisi de la Covid-19.

Compartiu aquesta història

El Ple de Sant Feliu de Guíxols (el tercer virtual, en la seva història) ha aprovat per unanimitat una moció conjunta de tots els grups per tal d’agilitzar les eines administratives que tenen els Ajuntaments, i donar més poder al consistori per tal de donar resposta a la ciutadania davant la crisi de la Covid-19.
Ha estat un punt entrat d’urgència, presentat per unanimitat de tots els grups que formen part del consistori. Tal com s’ha dit, és el primer punt d’aquestes característiques que es presenta des d’un municipi a les comarques gironines i provenia d’un seguit de propostes fetes per l’alcalde, Carles Motas, a la Diputació de Girona, d’on n’és diputat.

Al text es recull que “estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada”, i hem d’estar “al servei de la ciutadania i de les famílies, especialment d’aquelles persones i col·lectius més vulnerables, també del teixit productiu (autònoms i empreses), i ajudar a garantir una sortida real d’aquest context de crisi i contribuir a la reactivació econòmica”
La moció fa una crida a disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.

Des de l’Ajuntament, tots els grups han reivindicat “tenir al l’abast les eines i la capacitat d’adaptació necessàries per a les exigències a les quals s’haurà de fer front en els propers mesos i anys a nivell sanitari, econòmic i social, així com en la resta d’àmbits que es veuran clarament afectats (educatiu, cultural, etc.)”
En el text dispositiu s’expressa que els governs locals han de ser “escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur”, com a administració més propera.

Tal com s’expressa en la moció, “la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que s’ha tingut en molts anys, diu la moció, i “ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari”.

Aquests acords són, entre altres:

1. Sol·licitar al govern de l’Estat mesures per poder ajudar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i tots els ens locals de la demarcació per fer front a l’actual situació, que són:

-Poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions.
-Flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària.
-Anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local.
-Garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi.
-Flexibilitzar la llei de contractes del sector públic, així com la contractació de personal per donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials.
-Que elimini la taxa de reposició pels ajuntaments, per poder tenir una millor i més eficaç prestació dels serveis públics davant de l’existència de nombroses vacants a les plantilles i l’envelliment de les mateixes.
-Que elevi a les institucions europees la redefinició dels programes de finançament europeu pel període 2021-2027, així com la flexibilització dels calendaris d’execució i justificació de les subvencions de programes europeus ja concedides.

2. Crear una taula de treball, en el marc de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per fer front als reptes que planteja la pandèmia de la COVID-19, i debatre els acords a què haurà d’arribar l’ajuntament, especialment en els següents àmbits:

a. Acord municipalista.
b. Acord en els àmbits salut i social.
c. Acord per al sector cultural i educatiu.
d. Acord per al teixit econòmic, productiu i industrial.
e. Acord per al sector turístic.

El text mostra el condol a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats, el nostre ànim als qui s’han contagiat per la COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals, el nostre agraïment al personal dels centres de salut i socials i d’emergències, al personal dels serveis essencials i a tots aquells treballadors i treballadores que en aquests moments estan treballant, cadascú des del seu àmbit, i en general, a tota la ciutadania, que està respectant el confinament.

El més llegit

I després