I després

La vista de la demanda de TSF pels pagaments al vicealcalde se celebrarà el 14 de juny

Compartiu aquesta història

Tots per Sant Feliu (TSF) ha distribuït una nota de premsa en la qual anuncia que la magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de Girona ha admès la demanda formulada per la formació política, contra els pagaments realitzats per l’Ajuntament al l’actual vicealcalde, Pere Albó.

Formulada pel bufet de Miquel Roca Junyent (i signada per Josep López de Lerma), la demanda consta de 53 folis on es considera que s’han produït vulneracions legals, constitucionals i reglamentàries.

TSF apunta que la demanda es presenta contra els pagaments realitzats per l’alcalde, Sr. JA Albó (CiU), al vicealcalde, Sr. Pere Albó (PSC), ja que quan es van produir els abonaments no s’havia creat la figura del vicealcalde, encara no havia estat nomenat, no disposava de la dedicació parcial i no s’havia publicat en el BOPG (Butlletí Ofical de la Província de Girona).

La nota continua dient que cal recordar que el nomenament de vicealcalde es va produir el 24 d’octubre per decret d’alcaldía però l’alcalde, JA Albó (CiU), va començar a abonar els 3.072 € que li corresponen a qui ostenti el càrrec de vicealcalde a partir de l’1 de Juliol.

TSF reclama que retornin a la caixa de l’Ajuntament els més de 12.000 € abonats al vicealcalde de manera indeguda per part de l’alcalde amb diners públics. La xifra a retornar a l’Ajuntament es podria veure incrementada mensualment en 3.072 € ja que encara no s’ha produït la publicació al BOPG de les dedicacions parcials i el règim de les mateixes tal com marca la LRBRL (Llei Reguladora de Bases de Règim Local) en el seu article 75.5.

Asseguren en el seu escrit que la formació independent ja havia advertit a l’Alcalde i al conjunt de la Corporació sobre aquests dos pagaments que consideraven, aleshores, indeguts. Aquest advertiment es va tractar en un ple extraordinari el 22 de Setembre 2011 i la proposta fou rebutjada amb els vots dels regidors de CiU i del PSC, que integren la coalició de govern a Sant Feliu de Guíxols.

El bufet de Roca Junyent imputa a l’Ajuntament haver actuat amb manifesta desviació de poder per haver exercit potestats administratives per a fins distints dels establerts per l’ordenament jurídic, assenyalant fins a trenta-quatre infraccions de llei, i sol•licita que s’anul•lin els abonaments fets a favor de Pere Albó, la qual cosa comportaria la devolució dels diners a la caixa de l’Ajuntament.

 

El més llegit

I després