I després

La setmana entrant la Cambra de Comerç espera conèixer el seu futur

Compartiu aquesta història

El president de la Cambra de Comerç, Joan Puig qualifica de nyap la proposta que ha anunciat el govern central que afecta el sistema de finançament de les Cambres de Comerç com ara de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.
Tot i que les cambres catalanes depenen en major part de la Generalitat, i això els genera esperances de cara al futur, considera que aquesta decisió és una trampa per les empreses ja que el que no aportin a les cambres, ho hauran de pagar amb escreix a hisenda.
Les cambres s’han pronunciat amb un comunicat, on han expresat el seu punt de vista sobre la mesura plantejada pel govern que diu textualment: “Leliminació de la quota amb la qual es cofinança, en un 60%, el pressupost de les Cambres de Comerç, perjudicaria directament les petites i molt petites empreses gironines, que són les que reben la major part dels serveis que presten les Cambres.
Que cal recordar que més de la meitat d’aquestes empreses no paga quota cameral i més d’un 60% o no paga o té una quota inferior a 20€ l’any.
Que més de 14.000 empreses utilitzen habitualment els diferents programes i serveis gratuïts que les Cambres ofereixen: foment de la internacionalització, promoció del turisme, formació continuada, programes d’innovació i suport tecnològic, promoció aeroportuària, assessorament per la creació de noves empreses, programes de millora de la competitivitat i suport al comerç detallista.
Que les accions de les Cambres pel desenvolupament de la internacionalització, en les seves vessants de promoció industrial i turística, representen una aportació de més d’ 1.500.000€ l’any en actuacions en benefici d’aquestes petites empreses que representen més d’un 90% del total, concretament 950.000€ en activitats directes a empreses gironines exportadores i 500.000€ més en activitats de promoció amb empreses turístiques i de suport directe a companyies aèries amb base a l’Aeroport Gironí.
Que la resta d’activitats en benefici del conjunt de les nostres empreses s’apropa als 2.500.000€, amb serveis que intenten apropar solucions a la nostra diversa estructura empresarial.
Que aquesta inversió amb promoció exterior de les empreses de les nostres comarques la considerem essencial, especialment en aquests moments de crisi en què des de les empreses se’ns demana més esforç en aquesta línia, i representa la segona aportació més important després de la del propi govern català, en comerç exterior, i del Patronat Girona Costa Brava en turisme. Que la tasca de defensa dels interessos empresarials molts cops discreta i poc coneguda per aconseguir la necessària realització d’infraestructures viàries i ferroviàries, millores en normatives i lleis que cada cop més afoguen l’activitat de les nostres empreses quedarà molt afectada per aquesta possible retallada pressupostària a les Cambres.
Les Cambres formen part de la xarxa de corporacions de dret públic més important del país i de l’Estat Espanyol de suport a les petites i mitjanes empreses amb més de 450 punts d’atenció personalitzada, essent la seva prioritat impulsar i desenvolupar polítiques d’ajuda a les pimes i vertebradores de la societat civil de les comarques gironines.
Contradictòriament a la finalitat que es busca d’afavorir la recuperació de llocs de treball, la proposta de suprimir el recurs obligatori de les Cambres produirà un important perjudici a la redistribució de riquesa per l’aportació que fan les empreses de més dimensió i que es concreta en actuacions camerals cap a les nostres petites i mitjanes empreses.
Institucions com les Cambres de Comerç no sobreviuen més de 100 anys si no realitzen les funcions que la societat en el seu conjunt els reclama.”

Veu: President Joan Puig

[audio:http://www.rsf.fm/audio/cambres.mp3]

El més llegit

I després