I després

LA REHABILITACIÓ DELS SAFAREIGS A PUNT

Compartiu aquesta història

La rehabilitació de l’emblemàtic edifici dels safareigs de la Plaça del Puig projectat per l’arquitecte Guitart i inaugurat l’any 1910, pretén donar-li una orientació plurifuncional que permeti el seu ús com a seu d’associacions veïnals –amb un espai multiusos- alhora que també pugui convertir-se en sí mateix en un centre visitable per seu valor arquitectònic i històric. La rehabilitació contempla tant l’espai exterior del recinte com l’interior de l’edifici on es troben els antics safareigs, la qual cosa permetrà disposar d’un espai total de 241,30 m2 de superfície útil.
El recinte exterior s’adequarà eliminant l’actual paret de pedra que impedeix la visió dels safareigs, rebaixant-la a nivell de la roca, per tal de substituir-la per una reixa metàl·lica de corten, que permetrà que els safareigs siguin totalment visibles des de l’exterior, mantenint una gran relació visual entre l’interior de l’edifici dels safareigs i la Plaça del Puig.
Des d’aquest recinte exterior de davant de l’edifici -que era el lloc on antigament s’estenia la roba- es continuarà accedint directament al porxo on es troben els antics safareigs, un espai de 140 m2 que es tancarà amb vidre per a què sigui totalment visible des de l’exterior de l’edifici i, fins i tot, des de la Plaça del Puig.
Des del recinte exterior també s’accedirà a la sala on es troba l’antiga màquina de vapor que es feia servir per escalfar la roba dels malalts infecciosos, així com a una altra sala on es troba un petit safareig, a través de la qual es podrà accedir a un pati llarg i estret que es troba darrera dels antics safareigs.
Per últim, des del recinte exterior també es podrà accedir a una sala polivalent de 42 m2, a un despatx d’12 m2, i a un petit bany adaptat, ubicats en el recinte que antigament havia estat l’habitatge de la persona que feia de guarda i assumia el manteniment dels safareigs.
El projecte de rehabilitació, redactat pels arquitectes Xavier Palou i Toni Castella, forma part d’un projecte més ampli d’intervenció integral al Barri del Puig i a l’Eixample de Llevant subvencionat al 50% per la Generalitat de Catalunya dins la convocatòria de Plans de Barris. En la seva elaboració es van tenir presents les conclusions del procés de participació ciutadana que es va obrir amb els veïns del Barri del Puig la primavera de l’any 2011.
Les obres tindran un cost de 163.224,93 € (IVA inclòs) i han estat adjudicades a l’empresa COPAYBA 2000, S.L.U. El termini d’execució previst és de 6 mesos. La direcció facultativa de les obres anirà a càrrec dels propis serveis tècnics de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament: Lluís López Arilla, arquitecte, i Josep Vergeli Mas, arquitecte tècnic.

SAFAREIGS FALDILLA

SAFAREIG FALDILLA2

El més llegit

I després