I després

LA POLICIA SENSE COMPLEMENT SI NO FA LES HORES

Compartiu aquesta història

Una vegada més, al final del darrer Ple Municipal, els agents de la Policia Local, varen intervenir per protestar per la decisió del govern de no pagar els 400 euros de complement si no treballen les 42,5 hores setmanals. En referència a aquest afer, el Diari de Girona ha publicat el següent article: “L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha comunicat als agents de la Policia Local que aquells que no accedeixin a prolongar la seva jornada de les 37,5 hores setmanals a les 42,5 a partir del mes de març deixaran de percebre els 401,50 euros mensuals que tenien assignats fins el desembre de 2014 com a perllongament de la jornada i que, a partir de llavors, van passar a ser percebuts com a complement específic funcional. A principis de febrer, l’Ajuntament va trametre als agents una comunicació on se’ls informava del canvi que hi hauria i se’ls demanava que manifestessin si estarien disposats a prolongar la seva jornada laboral. De moment, cap dels policies s’ha manifestat disposat a fer el canvi, ha concretat el regidor de Policia Local, Jordi Vilà.
De fet, alguns dels sindicats amb representació al cos ja han anunciat que portaran el cas al contenciós administratiu ja que l’annex de la Policia Local al conveni col·lectiu estableix que el concepte de prolongació de jornada es convertirà en complement específic; a canvi, els agents accepten que s’ha actualitzat la valoració dels seus llocs de treball.
Fins el novembre de 2014, els agents de la Policia Local que treballaven 42,5 hores setmanals -la pràctica totalitat de la plantilla- percebien un complement de 401,50 euros mensuals en concepte de prolongació de jornada com a incentiu de productivitat. No obstant això, a partir d’aquell mes, la jornada es va reduir a 37,5 hores setmanals ja que el citat annex del conveni marca que la Policia Local farà la mateixa jornada que la resta de funcionaris de l’Ajuntament i, en l’article 10, es determina que el concepte passarà a ser complement específic funcional. És a dir, els 401,50 euros van incorporar-se a aquest complement malgrat que ja no es feien les 42,5 hores setmanals.
Vilà ha explicat que l’acord del 2014 que convertia la prolongació de jornada en complement específic funcional havia de ser negociat i desenvolupat, cosa que no va passar -en aquest sentit, ha destacat que aquest govern ha creat la comissió negociadora per al desenvolupament d’aquesta transformació a complement específic-. També s’ha recordat als agents que el complement específic funcional «es percebrà per la persona quan desenvolupi unes funcions certes». Atès que el complement està lligat a la prolongació de jornada, i aquesta no s’ha realitzat, l’Ajuntament ha posat sobre la taula dues possibilitats: o es fan les 42,5 hores setmanals o no es paguen els 401,50 euros al mes. Vilà ha manifestat que entén que els agents vulguin «les millors condicions laborals» i que si el jutjat els dóna la raó, l’Ajuntament assumirà la sentència. Però insisteix que el compliment de l’acord que va provocar el canvi el 2014 està incomplet. El regidor ha afegit que una altra discussió serà què passa amb els 401,50 euros que els agents han cobrat durant 15 mesos de forma indeguda, segons un informe de Recursos Humans”.

El més llegit

I després