I després

La Plataforma Afectats Participacions Preferents informarà el dia 30 al CC Tueda

Compartiu aquesta història

El divendres, 30 de març, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Tueda, de Sant Feliu de Guíxols, la Plataforma Afectats Participacions Preferents de Girona oferirà una xerrada informativa on explicaran què són les Participacions Preferents, quins drets tenen els usuaris i quines accions es poden emprendre.

Les entitats financeres varen donar ordre als directors de les seves sucursals de col·locar participacions preferents. Aquests càrrecs de les caixes de barri han estat històricament els homes de confiança de les persones, especialment d’edat avançada, per moure els diners a terminis fixos o bé altres productes amb els quals els clients no han tingut mai cap problema.

Aprofitant aquesta relació de confiança entre els clients i els directors, les entitats varen donar ordre de suggerir les participacions preferents als clients incidint en l’alta rendibilitat, però deixant per a la lletra petita el termini durant el qual no podrien disposar dels seus diners la qual cosa ha provocat que no poden fer ús dels seus estalvis en haver signat, confiats, aquestes participacions que, ara, consideren com una estafa i un “corralito”.

Atès que les principals entitats bancàries són importants clients publicitaris en els grans mitjans de comunicació ha provocat que grans grups de comunicació no hagin tractat aquesta notícia amb la suficient intensitat i ha tingut un tracte residual que, els afectats, intenten contrarrestar amb manifestacions, xerrades i fundant associacions de defensa col·lectiva.

A Vikipedia es fa un resum força pedagògic de com s’ha desenvolupat aquest afer: Arran de lla crisi de finals de la dècada del 2000 moltes entitats financeres espanyoles es trobaren mancades de capital suficient. Aquest requeriment de recapitalització es produí en un moment en que moltes entitats financeres experimentaren problemes per obtenir liquiditat per altres mitjans ,i a partir del 2007, però d’una manera molt agressiva el 2009, començaren a comercialitzar les participacions preferents als seus propis clients particulars a través de la xarxa de sucursals.

Malgrat tractar-se d’un producte financer «complexe i de risc elevat», moltes caixes d’estalvi les col·locaren entre els seus clients com un producte de renda fixa segur i d’alta rendibilitat. Les entitats que més participacions preferents col·locaren foren La Caixa amb 4.898 milions d’euros, seguida pel BBVA amb 3.477 milions, i l’antiga Caja Madrid amb 3.022 milions d’euros en participacions.

El Banco Santander comercialitzà participacions preferente per 1.965,6 milions d’euros entre juny i juliol del 2009 ; aquests actius financers rendiren un 5,75% el seu primer any, un 4,75% el segon, i a partir d’aleshores l’euróbor a tres mesos més un diferencial de 2,2 punts percentuals, situant el rendiment vora el 3,5%. En total, les entitats financeres espanyoles col·locaren entre els seus propis clients a través de la xarxa d’oficines uns 12 mil milions d’euros amb l’objectiu d’incrementar el Tier1 capital, que amb les normes bancaries del vigents el 2009 incloïen essencialment accions, reserves i participacions preferents.

Si esteu afectats per aquest producte, podeu contactar amb la Plataforma Afectats Participacions Preferents de Girona tot accedint al següent web: www.pag.cat

El més llegit

I després