I després

La PHA s’adreça als jutjats de Sant Feliu

Compartiu aquesta història

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va acompanyar el passat dimecres als jutjats de Sant Feliu de Guíxols un grup de famílies que volen que s’apliqui immediatament la sentència del tribunal europeu sobre clàusules abusives que figuren en els seus contractes amb els bancs.
La resolució d’aquest tribunal faculta als jutges per aturar els processos de desnonament i poder prendre abans una decisió sobre la legalitat del contracte i les eventuals clàusules abusives que contingui de manera que se’n pot derivar la nul·litat.
Una trentena de persones de la PAH van acudir als jutjats del carrer de Capmany on van poder entrar en petits grups .
Es van presentar gairebé una dotzena d’al·legacions per suspendre als processos, que involucren moltes més persones ja que en molts casos no només es tracta del propietaris de l’habitatge sinó d’altres familiars que figuren com avalistes del préstec.
Una de les famílies afectades es va assabentar durant l’acte que el jutge ha suspès el seu procés de desnonament d’ofici degut a la vulnerabilitat en que es troben en aquest moment i pel risc de caure en l’exclusió social.

El més llegit

I després