Segons informen des de la web www.cambrastfeliu.com,  la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols ofereix a les empreses de la seva demarcació la possibilitat de participar en un programa que facilita la seva presència o consolidació en els mercats exteriors, de la mà de professionals experts en cada país.
Aquest programa permet a les empreses interessades disposar d’assistència professional per cobrir les seves necessitats de prospecció, quan es tracta d’abordar un mercat exterior per primera vegada, o bé de consolidació quan, malgrat haver portat a terme accions de promoció anteriorment, l’empresa no hagi aconseguit consolidar-se en un país.
A més d’aquest suport tècnic individual, l’acció compta amb el suport econòmic de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols que subvenciona parcialment les despeses originades i que es liquiden una vegada finalitzat el programa. El termini de presentació de sol·licituds per poder accedir a aquest programa finalitza el proper 28 de febrer.
Els països inclosos en aquest programa són: Alemanya, Escandinàvia, Repúbliques Bàltiques, Itàlia, República Txeca, Eslovàquia, Índia, Àustria, Estats Units, Polònia, Romania, Moldàvia, Xina, Benelux, França, Portugal, Suïssa, Bulgària, Hongria, Regne Unit i Brasil.
El programa ajuda a les empreses a fer aquelles gestions necessàries per preparar una agenda individual d’entrevistes amb una selecció d’empreses del país de destí que s’ajustin al perfil demanat pel participant. Aquest programa de reunions s’elaborarà en col·laboració amb consultores o entitats empresarials en els països destí.