I després

La Cambra de Comerç demana a l’Ajuntament que faci públiques les actuacions que ha portat a terme perquè el llegat dels Anllò reverteixi a la ciutat

Compartiu aquesta història

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols ha fet arribar a l’Ajuntament d’aquesta ciutat una còpia del dictamen jurídic encarregat al bufet Roca Junyent sobre la regulació jurídica aplicable en el cas de l’herència dels germans Anllò, dos reconeguts empresaris hotelers ganxons que van morir l’any 2002, havent acumulat un gran patrimoni i sense deixar testament. Aquest informe va ser encarregat a petició de diverses entitats benèfiques i culturals de Sant Feliu de Guíxols. Paral·lelament el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu, Joan Puig ha enviat una carta adreçada a l’alcalde Carles Motas on li demana que aclareixi, de forma oficial, “els molts interrogants que planen sobre el destí d’aquesta herència i les gestions que, a nivell municipal, s’han portat a terme” perquè, tal i com preveu la legislació vigent, el conjunt de bens que formen la seva herència, reverteixi en establiments benèfics i institucions culturals, preferentment de Sant Feliu de Guíxols”. En la carta, Puig recorda el caràcter de corporació de dret públic al servei dels interessos generals i d’òrgan consultiu de les administracions públiques, que la llei de Cambres de Comerç del 2002 atorga a la institució que presideix, i afegeix que la seva pretensió en aquest cas és “la correcta aplicació de la llei, en el marc del paper institucional que ens correspon”. El president de la Cambra informa a l’alcalde Carles Motas que, d’ençà del traspàs dels germans Anllò, l’any 2002 “la Cambra va endegar un seguit de contactes amb l’Ajuntament de Sant Feliu i el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat per saber el destí final de l’herència dels dos empresaris, però que mai varem treure’n l’aigua clara”. En aquest sentit es mostra “sorprès” pels anys transcorreguts des de la mort dels empresaris -antics electors de la Cambra- “sense que l’eficàcia hagi acompanyat tot allò que les normes positives assenyalen i determinen” i lamenta “la nul·la informació que ha rebut aquesta Cambra, malgrat el rellevant paper que li atorga la legislació de l’Estat i del Parlament de Catalunya”. En la carta Puig demana a l’alcalde que aclareixi els molts interrogants que envolten el cas. Per exemple vol saber si s’ha constituït o no la Junta d’Administració i Liquidació d’Herència prevista en el decret 156/2001 a la qual pertany l’alcalde –i que es l’òrgan on s’ha de decidir quines entitats tindran dret a rebre part del llegat dels Anllò, en quina data i quins temes ha tractat fins ara. A més li demana si té coneixement de qui va autoritzar fa uns anys l’entrada als establiments dels germans Anllò per endur-se els bens que hi havia al seu interior, on han anat a parar aquests objectes i si estan inventariats. Entre moltes altres qüestions, el president de la Cambra de Comerç també demana a l’alcalde que l’informi si l’Ajuntament ha fet alguna proposta a la Junta Distribuïdora d’Herències sobre les entitats de la ciutat que s’haurien de beneficiar del llegat dels Anllò. En la carta Joan Puig assenyala que la mort dels dos empresaris, va comportar el tancament sobtat de nombrosos establiments hotelers de Sant Feliu de Guíxols, “la qual cosa era i segueix sent contrària al manament d’aprofitar i explotar els béns immobles amb criteris de màxima rendibilitat”, segons entén la Cambra i reflecteix el dictamen jurídic elaborat pel bufet Roca Junyent. En aquest sentit insisteix que “aquest tancament, mantingut al llarg de 9 anys, ha comportat la pèrdua de llocs de treball i ha suposat una rebaixa notable de la capacitat d’atracció turística de la ciutat per dèficit d’oferta d’allotjament”. Puig recorda a l’alcalde que “algú ha estat responsable d’aquesta anòmala situació” i afegeix que “és públic i notori, perfectament observable i avaluable, el deteriorament sofert per tots els establiments que van pertànyer als germans Anllò, un fet que ha rebaixat el seu valor de mercat i ha perjudicant el seu entorn urbà”. Segons el president de la Cambra de Comerç “la direcció general del Patrimoni de la Generalitat no ha dictat cap mesura per conservar l’estat dels edificis i en aquest punt la passivitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha estat total i absoluta, al menys que no es demostri el contrari”. Una actitud aquesta per Joan Puig “impròpia de tota administració pública al ser contrària a l’ interès general”. També afegeix que “si la majoria de les qüestions plantejades no tenen resposta, és que ens trobem davant d’una manifesta incompetència de la Direcció General del Patrimoni o almenys inactivitat administrativa, però també de l’alcaldia de Sant Feliu de Guíxols, atès que per dret es troba entre els membres de la Junta Distribuïdora d’Herències i que, per un mínim sentit de respecte cap els germans Anllò hauria d’haver estat locomotora de tot el procediment”. El president de la Cambra aprofita l’ocasió per posar-se a disposició de l’alcalde i col·laborar en tot allò que “precisi”, però també li recorda que el poc temps que Carles Motas porta en el càrrec “no es cap excusa ni moral, ni ètica, ni tampoc legal per rentar-se les mans”. I conclou la carta afegint que “la seva feina en aquest afer ni comença, ni acaba amb el cobrament dels tributs que el Govern de Catalunya devia a l’Ajuntament. Era un deute exigible i un deure seu, fer que la llei es complís amb els recàrrecs previstos per haver-ho fet fora de termini, cosa de la qual tampoc res no se sap ni res ha estat explicat”.

El més llegit

I després