La Brigada Municipal d’Obres de Sant Feliu es nega a fer hores extres si no s’equiparen les seves reivindicacions amb les d’un annex que l’anterior tripartit (PSC, ERC i IC) va signar, presumptament segons l’alcalde Carles Motas, abans de marxar del govern empès per la moció de censura.
Aquesta suposició Motas la supedita a la falta de data en aquest annex al conveni  amb els policies que diu que el va signar l’antic regidor de l’àrea. L’actual alcalde assenyalava accions com aquesta a les anunciades “mines” que en la seva retirada li hauria col·locat el govern anterior per tal de entorpir l’acció del govern que els hauria de succeir després de la moció.
En fer-se efectiu l’annex d’aquest conveni per part de la policía local, altres col·lectius de l’Ajuntament s’han sentit menystinguts i reivindiquen igualtat en els seus honoraris i un fix d’hores extres. Hi ha hagut diverses trobades però no s’arriba a acords.
La mesura de força de la Brigada Municipal d’Obres també se centra en la negativa de treballar hores extres sinó s’arriba a una quantitat determinada anual que el govern (a través del regidor Pere Ararà)  considera que no es poden assumir econòmicament.
Per exemple, en alguns espectacles com les cantades de la Mare de Déu del Carme, a la platja, la de l’Estació o a la plaça Girona entre altres, els propis assistents varen haver de desplegar i de recollir les cadires o no es va fer el cremat per absència dels efectius.
Motas diu que entén perfectament la queixa però que les partides de l’Ajuntament ja no donen per més i que, per altra banda, no els pot obligar a realitzar-les. També descarta que la feina d’aquestes hores les assumeixin les brigades de reforç del “pla Zapatero” ja que podria crear tensions entre ambdós col·lectius.
Membres de la brigada s’han reunit  durant les darreres hores amb els grups de l’oposició per tal de tractar la problemàtica i, segurament, que la reivindicació continuarà fins que es pugui arribar a acords que acostin més les posicions. De tota manera des del govern consideren que cedir en les demandes podria provocar un efecte dominó fins i tot lògic en la resta de col·lectius de treballadors de l’Ajuntament.

Veu Carles Motas: [audio:http://www.rsf.fm/audio/motas_brigada.mp3]

El document que dos delegats de la brigada han entrat amb data 29 de juliol de 2010 diu el següent:
DEMANEM:
1- Que ens sigui aplicat un complement personal en concepte de la realització d’hores extres, de la borsa d’hores extres existent a l’Ajuntament, a tots els treballadors de la Brigada que estiguin interessats a realitzar-les, (negociació sectorial que teníem a punt de tancar amb l’anterior regidor de Recursos Humans).

2- Que cada any sigui revisable la llista de les persones interessades.

3 – Que la quantitat resultant a repartir dels 50.000 € de borsa representa uns 330 € per persona i més, amb efectes de l’1 de gener de 2010.

4- Que sigui aplicat només les retencions de l’IRPF.

5- Que aquest acord figuri dintre de l’annex de conveni de la Brigada.

6- Que d’acord amb les converses amb el Regidor de Personal, sigui estudiada la proposta i se’ns comuniqui el més aviat possible.