I després

JA S’HA FET PÚBLIC EL CARTIPÀS MUNICIPAL

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament s’organitza en TRES grans àrees municipals a banda de l’Alcaldia:
Cadascuna d’aquestes àrees té un responsable polític que les organitza, dirigeix i coordina, amb la delegació i suport de la resta dels regidors de Govern.

Alcaldia (Sr. Carles Motas i López)
1.Àrea d’Atenció a les Persones (Sr. Jordi Vilà i Vilà)
2.Àrea de Territori (Sr. Josep Saballs Balmaña)
3.Àrea d’Economia i Organització (Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats)
L’Alcaldia recau en Carles Motas i López.
Conserva les competències i atribucions que per llei no són susceptibles de delegació.
1. Àrea d’Atenció a les Persones, dirigida i coordinada per Sr. Jordi Vilà i Vilà
Amb la delegació de:
 • Educació: Sr. Josep Ramon Llobet i Poal
 • Esports: Sr. David Oliveras i Sala
 • Joventut: Sr. David Oliveras i Sala
 • Esdeveniments de Ciutat: Sra. Georgina Linares i Albertí
 • Acció Social i Habitatge: Sra. Laura Serrano i Gálvez
 • Envelliment Actiu: Sra. Fina Cosp i Iglesias
 • Cultura i Patrimoni: Sr. Jordi Vilà i Vilà
 • Col.laboració amb el Procés de Transició Nacional: Sra. Georgina Linares i Albertí
2. Àrea de Territoris, dirigida i coordinada per Sr. Josep Saballs i Balmaña
Amb la delegació de:
 • Gestió, disciplina urbanística i llicències: Sr. Josep Saballs i Balmaña
 • Projectes d’obres municipals: Sr. Josep Saballs i Balmaña
 • Serveis Municipals: Sra. Laura Aiguaviva i Carreras
 • Manteniment de la Ciutat: Sr. Salvador Calabuig i Serra
3. Àrea d’Economia i organització, dirigida i coordinada per Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats
Amb la delegació de:
 • Règim intern i Hisenda: Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats
 • Recursos Humans: Sra. Sílvia Romero i Quesada
 • Seguretat Ciutadana: Sr. Jordi Vilà i Vilà
 • Turisme i desenvolupametn econòmic: Sr. Salvador Calabuig i Serra
 • Activitat econòmica i projectes estratègics: Sra. Sílvia Romero i Quesada

 

El més llegit

I després