I després

Ja es poden sol.licitar les subvencions pel pagament del lloguer dirigides a joves de fins a 35 anys

Compartiu aquesta història

Ja es poden demanar a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu els ajuts al pagament del lloguer oferts per l’Agència d’Habitatge de Catalunya i dirigits a joves de fins a 35 anys. Aquest ajuts van dirigits a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’us i que hi constin com a empadronats.

Cal recordar que no pot ser beneficiari de la subvenció la persona sol.licitant o qualsevol altra persona que tingui el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit, que tingui parentiu per vincle de matrimoni, o qualsevol altra relació, per consanguinitat, adopció o afinitat fins a segon grau, amb els arrendadors o cedents de l’habitatge.

Les sol.licituds estan obertes fins el proper 5 d’abril. Podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de la ciutat al telèfon 972 82 25 99 o enviar un correu electrònic a habitatge@guixols.cat.

El més llegit

I després