I després

Investigació sobre els efectes del plom en el medi marí

Compartiu aquesta història

En el marc de l’assignatura de projecte final de carrera, dues estudiants de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, Alicia Garrote i Núria Balasch, investiguen l’impacte de la pesca recreativa en l’ecosistema marí de Sant Feliu de Guíxols. L’estudi, dirigit pels professors de la Universitat de Girona, Josep Lloret i Emili Mató, analitza les pèrdues dels materials derivats de la pesca recreativa a l’ecosistema marí a la punta de Port-Salvi, una zona d’alta biodiversitat marina del Baix Empordà.
L’objectiu de la investigació és quantificar les pèrdues dels ploms i altres materials d’ormeigs
procedents de la pràctica d’aquesta activitat esportiva i analitzar quins efectes potencials provoca en l’ecosistema marí. Els resultats d’aquest estudi han de contribuir a que aquesta activitat d’esbarjo es pugui compatibilitzar amb la preservació del medi marí d’una zona que ha estat proposada com a reserva marina.

En el marc d’aquest estudi, el dia 8 de maig es va organitzar una neteja del fons marí de la costa del municipi de Sant Feliu, a Les Planetes, una zona d’alta freqüentació pels pescadors recreatius.
Amb les dades recollides es pretén quantificar els materials d’ormeig acumulats des de l’octubre de 2011, data en la qual es va realitzar l’última neteja. En aquesta neteja hi varen participar el centre de busseig Piscis Diving de St. Feliu i la Fundació Mar, i va reunir a 12 bussejadors, els quals a llarg de 2 hores varen netejar el fons del mar de la zona esmentada. Amb això es va obtenir un doble resultat: fer que els fons marins quedessin nets i obtenir dades pel treball de recerca de les dues estudiants de la UdG.

La neteja s’ha fet amb la col.laboració i el finançament de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (conveni amb la UdG), i el dia 2 de juny, en la jornada de xerrades sobre el mar que organitza l’Ajuntament s’exposaran les conclusions d’aquest estudi.

El més llegit

I després