El passat dilluns 11 de desembre es van iniciar les obres d’intervenció arqueològica a l’entorn del Monestir de Sant Feliu de Guíxols. L’actuació es fa per comprovar amb un estudi arqueològic el subsòl de la plaça Abadia, un dels àmbits on s’ubicarà el futur Museu Camen Thyssen.

Fa anys que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està interessat a disposar d’espais suficients i adequats per a poder ubicar la col·lecció de pintura catalana Carmen Thyssen-Bornemisza. El darrer mes de juny la baronessa Carmen Thyssen i el consistori van formalitzar la cessió d’obres que formaran part del futur Museu, previst a l’edifici del Monestir.

Aquest centre, que es vol inaugurar abans de dos anys, requereix una adequació dels espais que actualment es troben en el mateix edifici, per la qual es va redactar el 2016 un avantprojecte de reforma i ampliació del Monestir. El document preveu la construcció d’un nou espai a la zona de la plaça Abadia. En el passat, al la part frontal del monestir s’havien posat al descobert restes tant del cenobi benedictí, de l’època medieval i moderna, així com estructures pertanyents a l’època romana. Ara s’actua a la part del darrere.

Seguint aquesta premissa es farà una intervenció arqueològica que determini si existeixen restes, i de quina entitat són, als espais que a dia d’avui no estan ocupats per edificacions, a excepció dels Jardins del Monestir. Les actuacions a dins de l’edifici del Monestir, o les que estiguin als jardins, formaran part del projecte bàsic i executiu, que s’adjudicarà més endavant.

En funció dels resultats s’avaluarà si cal fer-hi algun reajustament per integrar les possibles restes aparegudes. Els treballs arqueològics tindran una durada aproximada de tres mesos (els treballs de camp), junt amb dos mesos més (tractament de materials, analítiques i redacció de l’informe final). Els duran a terme dos arqueòlegs de l’empresa ATICS SL, que comptaran amb la col·laboració de set auxiliars d’arqueologia. El cost és de 95.200€, IVA no inclòs.