I després

Inscripcions pels Casals d’Estiu i preinscripcions PQPI-PTT

Compartiu aquesta història

Canvi de dates preinscripcions PQPI-PTT

Fases i dates:

Publicació oferta: 18 de maig. Presentació sol•licituds del 21 a l’1 de juny. Entrevistes d’orientació i valoració (convocatòria individual feta pel centre) del 21 de maig al 12 de juny

Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional: 13 de juny . Termini per presentar reclamacions: 14, 15 i 18 de juny
Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol•licituds: 14 de juny (a les 12h)
Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació definitiva. 20 de juny Publicació de l’oferta final: 5 de juliol
Publicació de les llistes d’alumnat admès: 6 de juliol.

Documentació que cal aportar amb la sol•licitud de preinscripció:

1.Formulari de sol•licitud d’inscripció.
2.Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne o alumna.
3.Quan el domicili habitual que s’al•lega no coincideix amb el del DNI/NIE o en el cas de persones estrangeres que presenten passaport: certificat d’empadronament o certificat o volant municipal de convivència.
4.Certificat acadèmic per a la inscripció en un programa de qualificació professional inicial emès per l’Institut de secundària.

Només alumnat menor d’edat:

5.Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
6.Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal del 3 al 13 de setembre de 2012.

 

Casals d’estiu (cliqueu sobre l’arxiu per ampliar-lo)

El més llegit

I després