I després

INFORMACIÓ TAXES D’IBI I ESCOMBRARIES

Compartiu aquesta història

El Govern de Sant Feliu de Guíxols ha avançat informació sobre les modificacions de les ordenances fiscals que s’aprovaran en el ple d’aquest dijous i en la qual destaca que preveu abaixar el rebut de l’IBI un 2% i projecta també la fiscalitat progressiva en la taxa d’escombraries en funció del valor cadastral.
El Primer Tinent d’Alcalde i regidor d’Economia i Organització, Josep Melcior Muñoz, ha destacat aquests dos aspectes de les ordenances pel 2016.

-L’IBI:reducció del rebut i bonificacions socials i ambientals.

En el cas de l’Impost de Béns Immobles (IBI) el tipus de gravamen passa de l’1,10% al 0.9911%, que a la pràctica suposa una reducció del 2% en el rebut de l’IBI.
Es produeix un increment del 10 al 90% en la bonificació de la quota íntegra de l’Impost per a les famílies nombroses i monoparentals.
S’incrementa la bonificació, del 20 al 50% en la quota íntegra de l’impost per a la instal.lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
A més, s’incorpora un nou article per a la regulació del recàrrec del 50% per immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, propietat de les entitats bancàries.

-Fiscalitat progressiva en la taxa d’escombraries
La principal modificació consisteix en aplicar una fiscalitat progressiva en la taxa d’escombraries, en funció del valor cadastral dels immobles. Es redueix, en aquest escalat, la quota pels habitatges que tenen un valor cadastral inferior a 44.000 euros, es manté l’import de la taxa en els habitatges amb valor cadastral de 44.001 i 60.500 euros, i s’augmenta en els habitatges amb valor cadastral superior als 65.000 euros.
L’expedient de modificació de les ordenances recull alhora diferents canvis, alguns d’ells de tipus tècnic per adaptar-se a noves disposicions legals i normatives, i es milloren alguns redactats.

El més llegit

I després