I després

INFORMACIÓ I AL·LEGACIONS PER RIUS I CALVET

Compartiu aquesta història

Tancat el període de presentació d’al·legacions (12) pel projecte de Rius i Calvet el passat dijous, preguntàvem a l’alcalde, Carles Motas, en el programa Línia amb l’alcalde, si ja s’havien estudiat i va respondre que tot just s’havien rebut i queencara necessitaven uns dies. Va afegir que sí que podia afirmar que la majoria feien referència a la plaça Ferran Agulló i l’escultura que conté.

També va informar que aquest dilluns té una reunió amb representants de l’Agència Catalana de l’Aigua pel tema de la riera i el calaix que s’ha de construir i que, tot seguit, començarà el procés de licitació de les obres, que preveuen que puguin començar el mes de desembre, però que prèviament cal fer una campanya informativa amb veïns, associacions i representants de l’Institut Sant Elm per, després de disposar del projecte executiu i preveure els períodes d’afectació en la circulació del vial que s’ha de reurbanitzar.

Entretant, arriben les notes de premsa de col·lectius que fan públiques les al·legacions que han presentat, com és el cas de la plataforma Guíxols des del carrer i de l’Associació Cultural Aleph que reproduïm textualment::


1- “
GUIXOLS DES DEL CARRER MOLT CRÍTIC AMB LA NUL.LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROJECTE DE REFORMA DE RIUS I TAULET

Les obres previstes suposen un canvi de fesomia de la badia i condicionen les que es vulguin fer en tota la façana litoral.

“Aquest és un projecte que afectarà a un paisatge singular que, ens agradi més o menys, està ple de records, anècdotes i sentiments per a nombrosos ciutadans i ciutadanes. Per tot plegat entenem que s’hauria d’haver establert un procés obert de participació ciutadana previ al projecte definitiu” diu el preàmbul de les al·legacions que distingeix entre participació i les al·legacions permeses , que venen marcades obligatòriament per la llei. A més l’aprovació es va fer en convocatòria extraordinària i urgent del ple en ple mes d’agost, quan la majoria de les persones a la nostra ciutat estan molt ocupats o de vacances fóra de la ciutat.

GdC-Entesa presenta set al·legacions: La primera proposa definir un nou escenari de participació ciutadana a través de la realització d’una audiència pública en el Teatre Municipal. Aquest acte, convocat abans de l’inici de les obres, s’articularia com un espai de participació i debat entre l’Ajuntament i la ciutadania sobre aquelles qüestions del projecte que més preocupin.

La segona fa referència a la proximitat de l’espai de la reforma amb dues concessions de l’espai marítim-terrestre que s’haurien de resoldre al mateix temps: l’antic edifici del Palm Beach (ex-Cliper, ex-Banys de Can Rius) catalogat com a be cultural d’interès local i la concessió a Turispania, que afecta a una petita part de la Platja de Can Rius, a l’esplanada de ciment que hi ha a continuació, a l’embarcador i al camí de terra que puja fins el Mirador de les Remendadores. Gdc-E proposa que el govern de la ciutat redacti formalment una petició a Costes pel traspàs de la gestió directa de les dues concessions. Aquest dictamen s’hauria d’aprovar en el Ple Municipal abans de la finalització de l’any en curs.

Conservar l’estàtua i rehabilitar la font

La qüestió més sentida per la població i que ha motivat més queixes, la retirada de l’escultura de la plaça Ferran Agulló i la desaparició de l’estany, que no tenen cap justificació tècnica també es denuncia a la sisena al·legació. “L’escultura que hi ha a la Plaça Ferran Agulló representa una figura femenina símbol de la Costa Brava, ja que va ser conseqüència de l’homenatge que la ciutat va retre aquell any a Ferran Agulló, amb motiu del centenari del seu naixement, que es col·locar l’escultura. A Ferran Agulló, poeta i periodista ganxó, se li atribueix la utilització per primera vegada del terme “Costa Brava” per definir la costa gironina que va des de de Blanes fins a Port Bou.” Per aquest motiu es proposa que un cop finalitzades les obres de remodelació l’escultura romangui instal·lada, com fins avui, a la Plaça Ferran Agulló i que mantingui la seva forma original amb l’estany. De la mateixa manera GdC-E defensa la font de la plaça de Sant Pere ,l’element més representatiu que podem trobar a la plaça malgrat que actualment es trobi en un estat de deixadesa i sense sortidor d’aigua. Es tracta d’una font construïda l’any 1859 que conté un pedestal de pedra de la qual s’enfila una columna, també de pedra, que a dalt de tot despenja dues lluminàries. La placa amb la lectura del fet històric que identifica l’element està totalment esborrada. Al marge de la conservació de la font, prevista al projecte, es demana que es rehabiliti de tal manera que torni a rajar aigua, que funcionin correctament les dues lluminàries que hi pengen i, finalment que es pugui llegir la llegenda avui esborrada.

Papereres, bicis i Moll de Pedra

Igualment es proposa el canvi de aparca-bicis del projecte per un suport tipus U invertida ja que la bicicleta es recolza en el quadre i no les rodes de manera que els radis no pateixin.

A més, la seguretat també és més gran ja que permet cadenar la bicicleta amb dos punts d’ancoratge. Altres al·legacions entren en el detall de la distribució i nombre de papereres o en la construcció d’un paviment que permeti allargar la zona de passeig damunt el Moll de Pedra, l’escullera que protegeix la platja, amb un material ecològic especial mescla de fustes i polímers procedents de reciclatge”.

 

2-“ARTISTES GUIXOLENCS VOLEN QUE ES RECONSIDERI EL PROJECTE RIUS I CALVET L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ALEPH, QUE AGRUPA BONA PART DELS ARTISTES LOCALS, EL CRITICA PER AGRESSIU I PRECIPITAT

Aleph, que està col·laborant de manera positiva amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en diverses iniciatives del seu àmbit, es mostra molt crítica en les al·legacions al projecte executiu de la reforma del Passeig Rius i Calvet presentades amb desenes de firmes de suport Aleph considera que el projecte modifica i condiciona tot l’entorn de la badia d’una manera agressiva i sense prou informació amb temps a la ciutadania ni possibilitats d’aportar-hi criteris i punts qüestionables.

Les 3 al·legacions, que es van presentar al límit del termini previst, venen avalades per 13 fulls de signatures entre les quals les del poeta i pintor Narcís Comadira, el músic Rafael Subirachs o els artistes plàstics Alberto Udaeta i Manel Marzo Mart, president d’Aleph.

En primer lloc es demana la reconsideració del projecte i un enfoc que contempli una actuació menys agressiva. Aquesta petició es basa en que el projecte treu personalitat a l’entorn de la badia, que no s’ha de convertir en un decorat per actes públics. Efectivament, es reconeix la necessitat de reforma per la progressiva degradació del racó de Garbí, en bona part per responsabilitat de l’Ajuntament, per acumulació d’elements com els contenidors d’escombraries o l’ocupació sense miraments de la Plaça de Sant Pere per un restaurant. Es recorda la gran cura de l’arquitecte Joan Bordàs en la reforma del passeig després de la guerra civil, una obra i un exemple que s’hauria de tenir en compte.

Igualment es troba a faltar un estudi profund dels criteris mediambientals. S’obliden les recomanacions de la Generalitat en el seu estudi del canvi climàtic de l’any passat i els efectes sobre els sistemes costaners. Existeix un gran risc que es disminueixi l’amplada de la platja, i el amb lo que això suposa en la defensa de les infraestructures de l’interior com les que ara es volen construir.

Finalment Aleph reclama , el que ja és un eco ciutadà, la conservació de l’estàtua i de l’estany de la Plaça Ferran Agulló, important com a peça artística de Rebull i símbol de la Costa Brava i del centenari del seu bateig en la persona del periodista que li va donar nom. Cal dignificar la plaça, però no a costa de fer desaparèixer el seu element més coherent i valuós”.

El més llegit

I després