I després

INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE RIUS I CALVET

Compartiu aquesta història

L’equip de govern de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha fet una valoració actualitzada dels treballs de Rius i Calvet, que van a molt bon ritme, considerant que si bé té moltes dificultats s’estan realitzant millores en el projecte gràcies a que es compta amb recursos econòmics procedents de la rebaixa que va fer l’empresa en la licitació, que permet la urbanització de les tres places i també un canvi de paviment en el vial, on hi estava previst un asfaltat i finalment es cobrirà amb el mateix enrajolat del passeig i de les places, oferint un aspecte uniforme i continu que donarà un caràcter més peatonal a l’àmbit, que passarà d’una anterior vorera d’1,20m. a tenir fins a 20m. d’amplada.

L’Ajuntament ha contractat els serveis d’un paisatgista urbà professional que s’encarrega de definir els espais, el qual ha situat l’escultura coneguda per la Pepita en la tercera plaça sorgida en l’àmbit, a continuació de les de Sant Pere i Ferran Agulló, que es preveu com l’espai romàntic del projecte amb una font desbordant.

Quant a la vella font de la plaça Sant Pere i la seva preservació, on s’ha descobert que en el subsòl compta amb un sòcol, tota aquesta part de l’element es protegirà amb una capa de geotèxtil, tal i com es va fer en les excavacions de la plaça Abadia. A més, es refarà la instal·lació malmesa de la font per tal de recuperar la seva funció inicial i que deixi de ser únicament fanal.

També es varen destacar uns espais no previstos sorgits a tocar de l’edifici de Can Rius (Palm Beach). Es tracta de quatre estances que s’aprofitarà per fer-hi uns lavabos de platja i en quedaran dos més que podran fer diverses funcions, com ara de magatzem o bé d’activitats aquàtiques.

Pel què fa la passera de fusta de l’espigó, que es va desvincular del projecte inicial, és un altre dels elements que el govern vol que tingui un tractament especial i s’està fent un projecte al marge per executar-lo després de l’estiu.

Les obres continuaran fins el 30 de juny, s’aturaran durant els mesos de juliol i agost, es reprendran el setembre i es preveu que finalitzin definitivament el mes de febrer del 2019, però abans (es calcula que el mes d’octubre i durant un parell de setmanes) cal afrontar l’encaix de l’actual calaix de la riera amb el que es troba sota la rotonda de l’Amura, una operació que obligarà a fer talls i desviaments de trànsit importants, dels quals se’n informarà oportunament.

L’altre punt complicat serà el desviament de la línia elèctrica de mitja tensió, ja que quedava per sota dels parterres i no es vol cometre el mateix error que el que va provocar que amb l’entortolligament provocat per les arrels dels arbres no fos impossible el seu transplantament. S’aprofitarà l’aturada de les obres per fer el tràmit de dos mesos que es requereix i es deixarà preparada la infraestructura, consistent en la col·locació dels tubs metàl·lics per on haurà de passar la línia.

El més llegit

I després