I després

IC demana, i el Ple aprova, informar als ciutadans extracomunitaris que es poden incorporar al cens fins el 15 de gener

Compartiu aquesta història

En el darrer Ple, el grup d’IC-Verds-EUiA, a través del reu regidor, Jesús Fernández, va presentar una moció demanant el recolzament dels grups municipals a la moció en què es demanava que els ciutadans extracomunitaris fossin informats adequadament de la possibilitat que tenen d’entrar en el cens electroral i, per tant de poder exercir el seu vot a les diverses conteses com a ciutadans de ple dret. Tot seguit reproduïm textualment la moció presentada:
“En els últims anys, l’arribada de nous ciutadans i noves ciutadanes procedents de diferents parts del món ha estat un factor en la transformació de la societat de casa nostra. Davant d’aquesta nova realitat, des de l’esquerra podem afirmar que ens trobem en front d’un repte que és propi dels pobles del segle XXI; construir conjuntament una societat plural i intercultural on es valori a les persones pel que són i no pel seu origen.
Per avançar en democràcia cal partir de la base de la igualtat de drets i de deures de tots i de totes els que compartim la societat, sigui quin sigui el nostre origen. Cap societat pot desenvolupar-se si una part important de la mateixa resta al marge dels drets polítics bàsics. El dret de vot és un dels drets fonamentals de les persones, reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans. Cal, en exercici democràtic, reconèixer el dret de vot – actiu i passiu – de les persones immigrants, en situació regular, en les eleccions municipals, per promoure moviments reals de participació d’acord amb les diferents realitats existents. Substituir el concepte de ciutadania nacional/d’origen pel de ciutadania de residència.
El fet de la immigració esdevé en ocasions en situacions difícils de resoldre, però mai hem de considerar aquest fenomen com un problema. Hem d’avançar en la construcció d’una societat lliure i cada dia més democràtica en la que el valor de la convivència, fonamentada en el respecte als Drets Humans i a les lleis que ens hem atorgat lliurament i que han de ser d’obligatori compliment per a tothom. La nostra tradició històrica i política ha de portar-nos a la igualtat i el pluralisme com a principis bàsics d’organització de la societat catalana.
L’ajuntament de la nostra població, ja va expressar per unanimitat- a instàncies del senyor Síndic Municipal – el recolzament a la Carta Europea de salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. En el Capítol sobre el Dret a la participació ciutadana, en l’article VIII, en el paràgraf 2, s’expressa el següent text: “ Les ciutats signatàries fonamenten l’ampliació del dret de sufragi actiu i passiu en l’àmbit municipal, a tots els ciutadans i a totes les ciutadanes majors d’edat no nacionals, després d’un període de dos anys de residència a la ciutat”.
A les properes eleccions municipals tenen dret a vot unes 260.000 persones amb ciutadania de Xile, Colòmbia, Equador, Paraguai, Perú, Bolívia, Noruega i Nova Zelanda. Aquest dret, s’ha d’execir al municipi de residencia habitual en el que s’està empadronat. Sense tenir dades concretes, podem suposar que aquesta situació inclou a molts dels nostres ciutadans de nova residencia. Des del grup municipal d’ICV-EA, ens congratulem que bona part de les persones que han vingut d’altres indrets, puguin expressar el seu parer, en els propers comicis. Volem manifestar també, el nostre desig – que des de fa molt anys defensem – que aquest dret de participació en el futur de les nostres ciutats i els nostres pobles, sigui reconegut a totes les persones que conviuen amb nosaltres, sigui quina sigui la seva procedència.
Per exercir aquest dret, els ciutadans extracomunitaris dels païssos esmentats, han de fer una sèrie de tràmits indispensables que van començar el primer de desembre i s’acaben el proper 15 de gener.
Per tot l’exposat, el grup d’ICV-EA va demanar al ple –i que va aprovar- que es realitzi una campanya de difusió a nivell local per intentar arribar al màxim nombre possible de persones amb aquest dret.
Què es reforcin, si cal, mentre duri aquesta inscripció, els mitjans humans per informar i formalitzar les inscripcions al cens electoral.
Que es recolzi la voluntat d’ampliar aquests drets a totes aquelles persones que compleixin els requisits establerts per la Llei, sigui quin sigui el seu lloc d’origen.”
Jesus Fernandez,

El més llegit

I després