I després

Guíxols des del Carrer troba “algunes mancances” en la redacció del Pla Local de Joventut 2022-2025 en la seva fase de diagnosi

Compartiu aquesta història

Guíxols des del Carrer troba “algunes mancances” en la redacció del Pla Local de Joventut 2022-2025 en la seva fase de diagnosi. Teniu accés a l’escrit complet a continuació.

Jovent amb estudis mínims, feines precàries i vivenda inassequible

La fase de diagnosi del Pla Local de Joventut ha evidenciat que les persones joves abandonen els estudis aviat, ocupen majoritàriament feines precàries i tenen clar que no trobaran vivenda en el nostre municipi per emancipar-se.

El Ple municipal ha aprovat el Pla Local de Joventut 2022-2025. El nostre grup hi ha votat a favor, bàsicament perquè entén que és una eina important per generar espais de treball i participació amb les persones joves del municipi, i també perquè és una manera d’organitzar millor els recursos al voltant d’un grup humà amb unes necessitats compartides.

No obstant el vot favorable, Guíxols des del Carrer – En Comú Podem vol posar de relleu que la redacció del Pla en la seva fase de diagnosi posa en evidència algunes mancances de l’actual política municipal.

Una d’elles és l’elevat percentatge d’abandonament escolar, més del 40% de l’alumnat, una vegada finalitzat l’ESO. Aquest és un factor determinant perquè una bona part de l’ocupació dels joves de Sant Feliu de Guíxols sigui en una feina precària. Una altra és que les persones joves de la ciutat li estan dient al govern municipal que les polítiques que es fan en matèria d’habitatge són del tot insuficients i que cal fer alguna actuació de manera imminent. Aquestes són qüestions que encaixen, perfectament, amb les nostres velles demandes d’avançar en el Pla Local per a l’Educació, augmentar la posta en marxa de Plans Locals d’Ocupació per a Joves i d’una veritable política de d’habitatge públic.

Per altra banda, i en relació a les activitats que contempla el Pla pel període 2022-2025, la nostra formació ha trobat a faltar la creació d’un Consell de Joves que es converteixi en l’òrgan de participació encarregat de fer el seguiment del Pla. Igualment hem tornat a insistir en la conveniència de posar en marxa un Pla d’atenció a la salut mental per a joves, que ens permeti ampliar l’atenció i reforçar l’actual sistema d’ajuda als trastorns més habituals en aquesta franja d’edat .

El més llegit

I després