I després

GDC INSTA A ACTUAR EN SOLARS ABANDONATS

Compartiu aquesta història

El Grup Municipal de Guíxols des del carrer demana que l’Ajuntament actuï subsidiàriament en solars abandonats del municipi, en considerar que representen un perill de salubritat i que són un risc per a les persones:

En la seva nota la formació apunta que “immobles vells i en mal estat adquirits en el seu moment per a l’especulació, o solars abandonats que mai van arribar a edificar-se, són efectes directes de la bombolla immobiliària que es va formar durant els anys previs a la crisi econòmica. Aquestes finques solen acumular tota mena de porqueria per l’acumulació d’enderrocs i deixalles, sovint són utilitzades per gent incívica com a abocadors incontrolats. També són punts de concentració de vegetació agresta i fauna nociva, principalment rates i mosquits, i comporten, en el cas dels immobles vells i descuidats, riscos de despreniments.

Sant Feliu de Guíxols no és una excepció davant aquest problema. Avui ho trobem en una sèrie de finques i solars abandonats de la nostra ciutat. A destacar, entre altres, els casos situats als carrers Bourg de Peage, de la Creu, de l’Alba, de la Merçè i tots els solars al voltant de l’IES Sant Feliu”.

En la nota s’afegeix que “en aquests casos l’Ajuntament sol actuar a través d’un mecanisme que es coneix com a multa coercitiva, és a dir, la imposició de multes reiterades en el temps fins a doblegar la voluntat de l’obligat per complir el mandat de l’acte administratiu, que en aquests casos és l’arranjament de la finca o la neteja del solar. No obstant, aquest sistema es demostra molt lent en el temps i sovint ineficaç. Guíxols des del Carrer-Entesa proposa que l’Ajuntament faci l’actuació de manera subsidiària transcorregut un any des del primer avís i a continuació, de manera executiva, reclami al propietari de la finca o el solar la devolució de l’import més, lògicament, les quantitats degudes en concepte de multes o sancions per la negligència mostrada”.

Acaben indicant que un dels casos més evidents de deixadesa és el solar del C/ Bourg de Peage, on destaquen que “els veïns porten demanant una solució des de fa 6 anys. A banda de molta brutícia acumulada i de rates circulant lliurement, la vegetació abrupta ja arriba als balcons dels habitatges”.

 

El més llegit

I després