I després

“FUSTES I CANONS” JA NAVEGA AL MUSEU

Compartiu aquesta història

Aquest divendres, abans de l’obertura al públic de dissabte, s’ha mostrat als mitjans de comunicació l’exposició “Fustes i canons. Una aventura del segle XVIII” que organitza l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Museu d’Història, amb el comissariat d’Antoni de Pàdua Homs i que restarà oberta al públic al Palau de l’Abat del Monestir fins el 31 de maig de 2015.
Es tracta d’una exposició històrica sobre un fet molt transcendent per a la ciutat de Sant Feliu, la instal.lació d’unes drassanes reials a la badia per a construir-hi grans vaixells de guerra el primer terç del s. XVIII. Un període en què la ciutat de Sant Feliu- com és el cas de moltes ciutats mitjanes a Catalunya i a la Mediterrània- tingué un gran dinamisme comercial. La fabricació i venda d’aiguardent, la confecció de xarxes, les drassanes de velers i barques de mitjana, la incipient manufactura del tap de suro; en van fer un centre comercial important. La mostra parla d’aquest segle anomenat de les llums i d’un racó de la costa catalana amb un recer natural i a mig camí entre França i la capital catalana; dos elements que van propiciar l’elecció per a instal.lar-hi unes drassanes reials de construcció de vaixells de guerra.
Sant Feliu de Guíxols, a través de tots els temps, ha format part important de la història de la Mediterrània, tant per les gestes dels seus habitants com per les seves singulars construccions navals. A les drassanes de la nostra ciutat s’han construït embarcacions i naus de tota mena, des de la més humil embarcació de pesca o treball, fins a navilis de línia, passant per velers o inclús bucs d’acer. La culminació de la fàbrica de vaixells a Sant Feliu de Guíxols arriba de la ma del marqués de Bergeick, Antonio Gaztañeta i el Cardenal Alberoni; al crear-se la Fàbrica Real de Navios, durant el regnat de Felip V.
a la platja i actual Rambla es construeixen tres navilis de línia: El Real San Felipe de 80 canons, el Sant Bartolomé, -àlies Cambí- de 66 canons i el Nuestra Señora de Montserrat -àlies El Catalán- de 70 canons. Són les naus de guerra més grans construïdes a principis del segle XVIII, a l’Espanya peninsular. Aquells vaixells formarien part de la nova Armada Española i de les singulars històries de les seves singladures. Foren, també, prototips i models experimentals dels famosos Gaztañeta de 60 canons.
No es pot entendre un fet tant transcendent sense explicar les circumstàncies que hi varen concórrer; el per què de la seva ubicació a la nostra Vila, i la repercussió social sobre els seus habitants. L’exposició se centra sobretot en la construcció dels vaixells de guerra construïts a Sant Feliu, les seves aventures i singladures, i com era la vida a bord. Hi ha maquetes de gran volum arribades des del Museu Naval de Madrid o el Marítim de Barcelona, un canó com els dels vaixells de 70 canons procedent de Cartegena a través del qual copsem la grandària d’aquestes naus. Així com ex-vots i molts documents de l’època. S’han reproduït algunes de les pintures procedents del Museu Marítim de Grrenwich i es compta també amb una recreació d’una construcció d’un d’aquests grans vaixells en tres dimensions (treball facilitat per la Universitat de Birmingham). En total hi han col.laborat 17 museus i centres de documentació d’arreu a més d’un munt d’un munt de particulars amb les seves aportacions.

 

El més llegit

I després