Ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, convocatòria dirigida a la línea d’emprenedors, autònoms i comerços per a l’any 2014.
Aquesta línia de finançament va càrrec de l’Institut Català de Finances i és una de les mesures contemplades en el pla integral de suport al treball autònom i amb ella volen facilitat el finançament a aquells autònoms i microempreses que tenen una activitat viable però que tenen dificultats per trobar finançament per falta de garanties. A través de l’Ordre, la Generalitat garanteix el 70% del total de l’operació.
Amb aquesta línea es poden finançar operacions d’inversió i circulant per valor d’entre 10.000 i 100.000€. Les condicions d’obertura són:; Un termini de 5 anys amb 2 de carència inclosos, interès Euribor 12 mesos més un diferencial de fins al 5.75%, comissió d’estudi d’obertura del 0,50%. El sistema de tramitació es farà directament a FinEmpresa, www.icf.cat, on caldrà presentar:
-Sol.licitud del préstec
-Declaració responsable
-Memòria on explicar el projecte a finançar.
Un cop presentada aquesta documentació a FinEmpresa, el Departament d’Empresa i Ocupació estudiarà la sol.licitud d’ajut. Entretant, cal contactar amb l’entitat financera seleccionada: Banc Sabadell o CaixaBank, presentat una còpia de l’imprès de la sol.licitud i la documentació indicada per l’estudi del préstec.
Podrà formalitzar-se el préstec quan s’hagi obtingut la resolució favorable del Departament i l’aprovació del préstec per part del banc.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31de desembre de 2014, inclòs. Els emprenedors, autònoms i comerços que estiguin interessats en sol·licitar la línia de finançament de l’Institut Català de Finances es poden adreçar a Guíxols Desenvolupament, Servei d’Assessorament d’Empreses, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al carrer enamorats, 65-99, telèfon 972 32 70 33 o via correu electrònic a sae@guixols.cat.