I després

ESCENIFICACIÓ DEL PACTE DE GOVERN A SFG

Compartiu aquesta història

Aquest divendres al migdia, al Centre Cívic Vilartagues, el tres grups que han arribat a un acord per a la propera legislatura (TSF, ERC i PSC) a Sant Feliu de Guíxols, varen escenificar la signatura de l’acord d’investidura que se celebrarà aquest dissabte al migdia al Saló de Sessions de l’Ajuntament, el text del qual reproduïm textualment a continuació:

ACORD D’INVESTIDURA 2015/2019
Sant Feliu de Guíxols ha d’iniciar aquest 2015 un pas endavant per superar els efectes de la crisis que es pateix des del 2008 i ha d’assenyalar quin ha de ser el seu horitzó a mig termini.

És en aquest marc de transició que les forces polítiques :
Tots per Sant Feliu (TSF)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

acorden iniciar una nova etapa de govern de la ciutat donant el seu suport a l’elecció de Carles Motas i López (TSF) com alcalde de la ciutat pels propers quatre anys.

Aquest acord es basa en la lleialtat i el compromís de les tres forces per realitzar un treball conjunt i consensuat en tot allò que afecti el futur de la ciutat. Aquesta línia de treball també s’haurà de compartir amb la resta de forces representades al Ple de l’ajuntament guixolenc.

Els tres grups tenen com a eix programàtic comú el recuperar i millorar la ciutat en tots els àmbits, especialment l’econòmic i el social, aprofitant tots els recursos i els potencials que té la nostra ciutat.

El govern de Sant Feliu de Guíxols es compromet a lluitar per desterrar situacions socials injustes i crear ocupació. Cal cercar noves formes de desenvolupament econòmic que suposin tenir una economia més sòlida i amb més futur. En aquest propòsit serà indispensable que hi hagi la implicació de tots els sectors.

Aquest Govern manifesta el seu compromís de col·laboració i cooperació amb les institucions i en concret amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat, respecte a la necessitat d’afrontar el conflicte polític entre Catalunya i la resta d’Espanya i treballar lleialment perquè Catalunya pugui esdevenir un estat ( federal o independent ) , segons la voluntat ciutadana expressada a les urnes.

La col·laboració i cooperació amb les institucions catalanes és coordinarà des del govern municipal a través d’una regidoria específica. El govern local seguirà els acords del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat en l’àmbit del procés de Transició Nacional.

Garantir la igualtat d’oportunitats serà bàsic i imprescindible per aconseguir una ciutat més justa i més cohesionada. En aquest àmbit cal prioritzar l’educació, la cultura, l’atenció a les persones en situació de risc, de dependència o de discapacitat, l’esport, el lleure i tot allò que suposi un millor benestar.

La defensa i potenciació dels valors paisatgístics, culturals, urbanístics i socials serà prioritària en l’acció de govern.

La millora urbana i de la qualitat de l’espai públic serà una constant que permetrà viure millor a les veïnes i als veïns.

L’acció de govern es basarà en la transparència, en el rigor en la gestió econòmica i de la contractació pública. Cal avançar cap a la consolidació de l’administració 2.0 per poder compartir i apropar el govern de la Ciutat a la ciutadania, amb la voluntat d’assolir un alt nivell de corresponsabilitat. Aquesta nova manera de governar s’ha de basar també en passar comptes de tot allò que realitzi l’administració local.

Aquest acord es basa en la voluntat de treballar conjuntament per fer avançar Sant Feliu en tots els àmbits d’interès esmentats. S’acorda la creació d’òrgans de coordinació interna i traslladar al Ple Municipal les qüestions que es creguin necessàries.

Tenim l’obligació de fer avançar la Ciutat, fins a situar-la al capdavant dels municipis de les nostres comarques i del nostre país, i és per això que signem aquest acord.

Sant Feliu de Guíxols, 12 de juny / 15

Carles Motas Jordi Vilà Josep M. Muñoz”

(TSF) (ERC) (PSC)

 

El més llegit

I després