I després

Es descarreguen 13.000 tones de pasta de paper al port de Palamós

Compartiu aquesta història

El mercant Toscana, consignat per l’operadorFèlix Ribera e Hijos, ha arribat al port de Palamós per descarregar 13.160 tones de pasta de paperprocedentd’Amèrica del Sud, essent el volummés gran d’aquestamercaderiadescarregatfins ara al portempordanès.

L’escala del Toscana que ha portat a Palamós 13.160 tones de mercaderia forma partd’untràfic regular de pasta de paperprocedentd’Amèrica del Sud. Aquestamercaderiarequereixd’unesinstal·lacionsportuàriespreparades per treballar-la senseinterferènciesderivades de la manipulaciód’altresmercaderies. Per la seva banda, l’operadorportuaridisposad’unasuperfície de 15.000 metres quadrats, especialmentdissenyada per emmagatzemar pasta de paper. De fet, l’empresaconsignatàriad’aquestamercaderia té la tradició i l’experiència que donen més de cent anys de gestió del tràfic de pasta de paper a l’enclavament de Palamós.

El mercant Toscana de bandera maltesa pertany a l’armador F.H. Bertling. Aquestvaixell té una eslora de 189 metres, un calat d’11,5 metres i un registre brut de 25.719 tones.

En el port de Palamós s’hidesenvolupen i hi conviuensectors diversos: comercial, pesquer, de creuers, turístic i nàutic. El conjuntd’aquestesactivitats representa un importantdinamitzadoreconòmic per almunicipi i la sevaàread’influència. Pel que fa a l’activitat comercial, el port de Palamós ésl’únicport de la costa gironina que reptràfic de mercaderies, ja que reuneixcondicionstècniquescom un calat natural de 14 metres de profunditat, una superfícied’esplanada de 20.000 metres quadrats i un moll comercial de 386 metres de longitud.

Durantl’any 2010, el portempordanès va moure un total de 208.826 tones de mercaderies, amb un increment del 20% respecte l’any anterior. Elstràfics que es van operar a l’enclavamentempordanès van ser: ciment, pasta de paper, fusta i altresproductesforestals, barita i productessiderúrgics.

El més llegit

I després