I després

ENLLESTIT L’ACCÉS A PEDRALTA

Compartiu aquesta història

Ja han finalitzat les obres de l’asfalt a la carretera de Pedralta, amb un tractament d’emulsió asfàltica de gairebé 2.000 metres linials de ferm (9.208 metres quadrats).
L’adjudicació dels treballs previs (sanejar el ferm, arranjar cunetes, eliminar arrels i herbes, entre altres tasques) es va adjudicar a Massachs Obres i Paisatge per 26.298 euros.
El conveni d’asfaltatge amb la Diputació de Girona és de 20.447 euros i les obres es varen iniciar el 24 d’octubre i que es varen dividir en tres trams.
El primer va de la carretera de Girona fins al polígon industrial (2890 metres quadrats).
El segon tram (un dels que presentava pitjor estat) va des de la Urbanització Pedralta fins a Santa Escolàstica (4212 metres quadrats).
El tercer i últim tram (el que comprèn la part més estreta del camí) arriba des de Santa Escolàstica fins a Pedralta (2106 metres quadrats).
Finalment les velles reivindicacions dels veïns pel mal estat de la carretera han estat ateses i s’han arranjat els dos extrems de la carretera després d’un anterior asfaltatge d’un tram intermedi entre Bujonis i la urbanització Pedralta finançat pel FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local) l’any 2009.
El tram més castigat era el que anava des de la urbanització fins a Santa Escolàstica i també, encara que menys utilitzat, el que va des de Santa Escolàstica fins a la roca.
Com apuntàvem al principi, el sistema d’asfaltat no és el tradicional que es fa en calent sinó d’emulsió asfàltica, utilitzat en carreteres de circulació limitada, que consta de tres gruixos i graveta. Els trams de carretera on s’ha d’actuat tenen un promig de 4 metres d’amplada excepte en el darrer tram que fa 3 metres, que comprèn un total de 1.688 metres lineals.

El més llegit

I després