I després

ELS SERVEIS SOCIALS DE SFG

Compartiu aquesta història

Des de l’Àrea de Serveis Socials i Ciutadania s’han engegat un seguit d’actuacions per tal d’intentar donar suport a la població davant l’actual crisi socioeconòmica, optimitzant el personal i recursos disponibles en favor de la ciutadania. El punt de partida és defugir interpretacions victimistes i encarar l’actual situació com una oportunitat de canvi. Amb aquest esperit, des de l’últim semestre de 2012 s’han iniciat tres importants incorporacions al model d’actuació dels Serveis Socials Bàsics que vertebren la seva intervenció.
Per una banda, el Servei de Cribratge, que permet a la ciutadania rebre una atenció immediata de dilluns a divendres de les 9 a les 14h. Aquest servei està orientat a persones que vénen per primera vegada als Serveis Socials o bé que només necessiten una orientació molt bàsica en relació a determinats serveis o prestacions. Amb el Cribratge s’ha aconseguit rebaixar la llista d’espera als usuaris de serveis socials de forma substancial i derivar al circuit habitual els casos que necessiten un major suport o seguiment.
Per l’altra, les sessions de treball en grup, es plantegen com un complement a tot el treball individualitzat, essent sessions dirigides per personal de l’àrea de Serveis Socials amb el suport d’una psicòloga. Amb aquestes sessions es vol potenciar un treball pel canvi personal a través del suport del mateix grup i l’orientació que poden fer les mateixes professionals, amb una intervenció orientada al canvi i al suport entre el grup d’iguals. En aquest sentit, s’han posat en marxa tres grups de treball amb unes 15 persones a cadascun d’ells. Un primer grup, que sota el nom de “La teva hora”, treballa amb persones que tenen cura de persones amb un Grau II de dependència o superior. L’objectiu d’aquestes sessions és donar suport a les persones cuidadores, aprendre a posar límits, poder compartir l’experiència de l’atenció a un familiar depenent amb altres persones que es troben en la mateixa situació, alhora que sortir i relacionar-se. Un altre grup que s’ha engegat és el “Reset”, que vol oferir a les persones eines que els ajudin a fer front a les conseqüències de l’actual crisi socioeconòmica. Els grups estan integrats per persones que volen iniciar un procés de canvi optimitzant els recursos que té a l’abast i potenciant les seves habilitats personals. Es vol trencar amb l’actual visió derrotista per tal d’afermar actituds positives que els permetin assolir canvis significatius.
En tercer lloc, s’espera reprendre el Consell Municipal de Serveis Socials. Aquest òrgan de caire consultiu es va constituir l’any 2012 i, de cara a aquest 2013, vol ser un recurs des del qual es coordini la Xarxa Local de Serveis Socials, per tal d’evitar duplicitats o buits en la intervenció amb els col·lectius més desafavorits. Ha de ser un instrument per avaluar i millorar els serveis socials, així com per normalitzar la imatge d’aquests davant la ciutadania i així desmuntar prejudicis i estereotips creats. Un espai on també es doni a conèixer el treball que es porta a terme des de les entitats que formen part de la xarxa local i reconèixer la seva aportació al municipi.

Àrea de Serveis Socials i Ciutadania
Regidora responsable: Sra. Verònica Lahoya
Responsable tècnic: Sra. Rosa Forns
c/ Gravina, 39-41 – 17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 972.82.10.91 – 972.82.03.29
Correu-e: ssocials[at]guixols.cat

El més llegit

I després