Els casals municipals d’estiu a Sant Feliu de Guíxols seguiran un funcionament completament nou aquest 2020, adaptat al context d’emergència sanitària. Les precaucions s’hauran d’extremar tant per part dels propis organitzadors com per part dels infants i les famílies.

D’entrada, els requisits d’admissió als casals giraran al voltant del coronavirus. No s’hi permetrà, com és lògic, l’assistència de persones que estiguin infectades, ni tampoc d’aquelles que en tinguin algun símptoma compatible. Per extensió, també es vetarà la presència d’infants que hagin conviscut amb positius de coronavirus o amb símptomes compatibles en els últims 14 dies. Pel que fa a persones amb patologies prèvies, serà conditio sine qua non que presentin una valoració mèdica, i en qualsevol dels casos les famílies hauran de signar una declaració de responsable.

Deixant de banda els requisits d’entrada, repassem algunes de les mesures més importants que els casals municipals d’estiuportaran a terme per al seu correcte funcionament:

  • Entrades i sortides esglaonades. Es controlaran els accessos per a evitar possibles aglomeracions.
  • Preferència pels espais oberts. Les activitats ludicopedagògiques es realitzaran preferentment a l’aire lliure. En tot cas, però, en aquelles que es desenvolupin en espais interiors es respectarà una superfície pròpia de 4m² per infant.
  • Límit de deu infants per grup. Els grups seran d’un màxim de deu nens, i hi haurà un únic monitor a càrrec de cada grup. Per tal de maximitzar la seguretat, aquest monitor serà sempre el mateix al llarg de les setmanes de casal i, a més a més, dins de cada grup s’haurà de procurar respectar en tot moment la distància interpersonal de dos metres entre els assistents.
  • No interacció entre grups. Per tal de tallar hipotètiques cadenes de transmissió del virus, els grups d’infants no tindran la possibilitat d’entrar en contacte amb la resta de grups.
  • Prioritat màxima a la higiene. Infants i monitors s’hauran de rentar freqüentment les mans, i es farà ús obligatori de mascaretes quan les circumstàncies ho requereixin. També seran habituals les comprovacions de l’estat de salut dels participants. Per últim, les famílies hauran de presentar el certificat conforme els infants estan al dia respecte del calendari de vacunacions.
  • Figura del responsable de seguretat. Es crearà el càrrec de responsable de seguretat i higiene a dins mateix de cada casal, que entre d’altres tasques vetllarà perquè es compleixin les mesures de prevenció. A més, els centres disposaran d’un protocol d’actuacions que en regularà la seguretat, les desinfeccions d’espais, etc.

Recordeu que el període d’inscripcions s’obre el dilluns 1 de juny i s’allargarà fins al 12 de juny. Seran no presencials -bé per telèfon, bé per la via telemàtica- i, mentre es faci tot el procediment correctament i es procedeixi a efectuar el pagament corresponent, la plaça està garantida a tothom.

Casals 2020 2 de 2