I després

ELECCIONS A LA PRESIDENCIA DEL C.B. SANT FELIU

Compartiu aquesta història

La Junta Electoral del Club Bàsquet Sant Feliu informa que “que ha quedat obert el període de presentació de candidatures, des del 10 de maig, que han d’estar encapçalades pel soci que opta a la presidència.
Totes les candidatures han de tenir un mínim de tres persones. Per a ser membre d’una candidatura s’ha de ser soci del club, estar al corrent de pagament de les quotes i ser major d’edat.
Són socis als efectes electorals: els socis numeraris, els jugadors majors d’edat, els representants legals dels socis aspirants (jugadors menors d’edat) i totes aquelles persones majors d’edat que hagin format part del club i estiguin al corrent de pagament de les quotes.
Tindran dret a vot tots aquells socis que compleixin els requisits dels paràgraf anterior.
Les candidatures es podran presentar a partir del dia 10 de maig i fins els dia 3 de juny a les 21:00h.
S’hauran de fer arribar mitjançant escrit dirigit al president de la junta electoral i adreçat al domicili social del club (Pavelló Municipal d’Esports “La Corchera”), o bé es podran entregar en mà a qualsevol membre de la junta electoral, o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça:eleccions2016santfeliu@gmail.com.
Un cop rebuda la candidatura, la junta electoral notificarà al cap de llista la seva recepció.
A les candidatures hi ha de constar: noms, cognoms i DNI dels membres de la llista, i un telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.
La junta electoral confeccionarà el cens que estarà a la disposició de qui ho requereixi a les oficines del club.
Per qualsevol dubte que pugui sorgir, podeu contactar amb la junta al correu:eleccions2016santfeliu@gmail.com.
El dia 4 de juny es publicaran oficialment les candidatures admeses a través del facebook del club, la pàgina web http://cbsantfeliu.wix.com/cbsantfeliu i full informatiu al taulell d’anuncis del Pavelló”.

 

El més llegit

I després