I després

EL TALL DEL CAMÍ DE RONDA DEL CLUB DE MAR

Compartiu aquesta història

L’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Joan Alfons Albó, ha remès al servei de Costes de la Generalitat un requeriment perquè es reparin les escales del camí de ronda que travessa la concessió de l’edifici del Club de Mar, segons ha informat el diari El Punt Avui. D’acord amb un informe dels arquitectes municipals, un tram construït en suspensió entre dues roques va quedar tallat “per perill d’esfondrament” abans d’estiu, però fins ara no s’hi ha fet cap actuació i roman intransitable, tant per al públic com per als veïns propietaris d’habitatges amb accés a les escales.
En tractar-se d’una concessió del domini maritimoterrestre a un privat, en aquest cas l’empresa promotora del complex, Turispania, SA, cap administració pot emprendre les obres unilateralment, sinó instar el concessionari a fer-les per garantir la servitud de pas pública pel camí de ronda, en el tram comprès entre Can Rius i el mirador que hi ha al final del complex d’apartaments, al passeig marítim de Josep Irla.
L’altra via que podria seguir el municipi, un cop la Generalitat l’autoritzés, seria executar la reparació de l’escala amb diners municipals i posteriorment reclamar a Turispania, SA l’import de manera subsidiària, com ja es va fer amb l’enderroc del mur.
El cas de les escales és un nou escull en l’obertura de la franja de litoral que durant dècades els promotors del complex havien explotat com una zona comunitària restringida al públic. El mur, després d’uns anys d’estira-i-arronsa, va ser enderrocat a l’abril de manera subsidiària. I l’empresa, per la seva part, espera la resolució d’un contenciós administratiu que van presentar contra l’ordre d’enderroc i la sanció que Costes de la Generalitat els va imposar pel fet d’impedir la servitud de pas.
Cas a part és la demanda que la comunitat va traslladar al consistori perquè s’hi reforcés la vigilància, ja que algunes plantes baixes són fàcilment accessibles des del camí de ronda. El govern municipal va descartar destinar-hi més personal de la policia local, però Costes va autoritzar els propietaris a reforçar tanques i portes.

El més llegit

I després