I després

El Ple d’octubre aprova la ratificació de l’acord d’aprovació inicial del projecte de drenatge de pluvials del carrer Port Salvi

En el passat Ple ordinari del mes d'octubre es va aprovar per unanimitat la ratificació de l'acord d'aprovació inicial del projecte de drenatge de pluvials del carrer Port Salvi, aprovat, prèviament, per la Junta de Govern Local.

Compartiu aquesta història

En el passat Ple ordinari del mes d’octubre es va aprovar per unanimitat la ratificació de l’acord d’aprovació inicial del projecte de drenatge de pluvials del carrer Port Salvi, aprovat prèviament per la Junta de Govern Local.

Es tracta de la intervenció en les infraestructures de drenatge d’una part de tot l’entorn de la muntanya de Sant Elm. Segons Saballs, Regidor d’Urbanisme, “és una zona on no s’ha invertit en molts anys, ni en la superfície ni en el subsòl. Moltes parts d’aquell entorn no tenen clavegueram per les aigües plujanes i van directament a mar per la pròpia pendent i d’altres tenen un sanejament deficitari, antic i mal dimensionat per tota l’aigua que recull.”

Hi han diversos veïns afectats cada cop que hi ha un episodi de fortes pluges, entre ells l’empresa que explota l’Hotel Eden Roc. Aquesta empresa va proposar a l’Ajuntament un conveni de col·laboració publico-privat per agilitzar la intervenció a nivell d’infraestructura. Aquest conveni recull que l’empresa privada assumeixi la redacció i el cost del projecte, que l’Ajuntament el validi aportant les esmenes que siguin oportunes i el posin en execució pel proper exercici 2020.

La inversió prevista per aquesta actuació és de 235.528,92 IVA inclòs. L’empresa ja ha realitzat algunes petites obres les quals s’hauran de deduir del pressupost abans esmentat.

El més llegit

I després