I després

El Ple de març s’avança a dimecres

Compartiu aquesta història

Aquest dimecres, a les 9 del vespre, s’avança 24 hores el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de març de 2013 amb motiu de les dates de la Setmana Santa.
Podeu escoltar-lo en directe per la nostra emissora (107.0 FM) i per Internet (www.rsf.fm). En aquesta pàgina el podeu consultat també en diferit durant 30 dies. Aquest és l’ordre del dia:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE FEBRER DE 2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. OSCAR ALVAREZ GOMEZ
4.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOAN PRAT FERRER
5.- APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT
6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012
7.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA DE MÚSICA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012
8.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM EMISSORA DE RÀDIO CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012
9.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA DE L’ENTITAT LOCAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012
10.- DONAR COMPTE DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2012 PER A L’EXERCICI 2013
11.- DEROGACIÓ EXPRESSA DE LES TAXES PER CESSAMENT TEMPORAL I CESSAMENT D’ACTIVITAT
12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE CATALOGACIÓ DE LA FITXA DE LA CASA DE LA TAVERNA DEL MAR PER A LA SEVA CATALOGACIÓ COM A BCIL.
13.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CATALOGACIÓ COM A BCIL DELS BANYS DE CAN RIUS
14.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENES DE TELECOMUNICACIONS PER A TELEFONIA MÒBIL
15.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC, DINS EL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PER COMPLETAR LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE S’AGARÓ VELL.
16.- SEGONA MODIFICACIÓ CORRESPONENT A L’ANY 2013, DEL PLA D’USOS I SERVEIS DE LES PLATGES I ZONA MARÍTIMO TERRESTRE APROVAT ANTERIORMENT PER AL PERÍODE DELS ANYS 2012 A 2016
17.- APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL CARRER SANT ADOLF 18 DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PER LA FUTURA UBICACIÓ DELS CLÚSTER TECNOLÒGIC PROMOGUT PEL PLA DE BARRIS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
18.- PROPOSICIONS URGENTS
19.-PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després