El passat dilluns 26 de juliol de 2010 tingué lloc l’acte de signatura del protocol de col·laboració entre el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el qual es pren el comprimís de treballar plegats per un nou centre de conservació, difusió i divulgació de la història de la medicina i la salut, amb l’exposició permanent de part de les col·leccions de medicina i salut procedents de l’esmentat Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i el Museu d’Història-Espai del Metge i de la Salut Rural de Sant Feliu de Guíxols.
La segona fase d’aquest comprimís anirà encaminada a iniciar la concreció dels espais i funcionament d’aquest nou centre museístic a l’Edifici de l’Antic Hospital Municipal, elaborar un pla de finançament de la rehabilitació de l’edifici de l’Hospital i constituir l’òrgan de gestió del nou centre.
A la imatges, el moment de la signatura entre el Dr. Miquel Bruguera, president del Patronat Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i Carles Motas, alcalde de Sant Feliu de Guíxols.