I després

EL CB SANT FELIU AVANÇA LES ELECCIONS

Compartiu aquesta història

El passat dissabte la Junta Directiva del Club Bàsquet Sant Feliu, la Junta Electoral i els dos caps de llista de les dues candidatures presentades per les eleccions a una nova junta directiva, varen acordar per unanimitat, amb la finalitat de que la nova junta entrant pugui planificar adequadament la propera temporada 2016/17, avançar la jornada electoral al diumenge 19 de juny de 2016.
Per tal de donar facilitats a tothom que vulgui participar en les votacions, s’instal·larà una única taula electoral al Pavelló d’Esports Municipal “La Corchera”, en l’horari comprès entre les 9 i les 14h. Finalitzat aquest termini la Junta Electoral procedirà a l’escrutini dels vots emesos i proclamarà la candidatura guanyadora.
No obstant, l’acte oficial de proclamació de la candidatura guanyadora tindrà lloc, tal com estava previst inicialment, el dia 4 de juliol coincidint amb la junta general ordinària.
Es recorda que per poder exercir el vot caldrà figurar en el cens i identificar-se correctament:
• Socis numeraris amb DNI
• Socis aspirants (menors d’edat) DNI del representant legal i llibre de família.
Cada soci té dret a un vot (per exemple família amb dos jugadors menors d’edat, podran exercir dos vots, els quals podran ser dipositats pel mateix representant).

*Trobareu les candidatures admeses en el següent DOUCUMENT CB SANT FELIU

El més llegit

I després