I després

DOS PLENS MUNICIPALS PEL DIMARTS A SFG

Compartiu aquesta història

El proper dimarts, 22 de desembre se celebraran dos plens a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. A partir de les 19:00 h. l’ordinari del mes de desembre que contindrà els següents punts de l’ordre del dia:
1-Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 24 i 26 de novembre de 2015.
2- Encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a l’actualització alfanumèrica i gràfica de les alteracions físiques dels béns immobles.
3- Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM -25 Secto: Sector Bujonis Industrial Nord SMU-03 i accessos.
4- Renúncia a la cessió temporal de l’ús i la possessió i part de la finca situada a la Ronda Narcís Massanas, 53 (Hort de Cal Negre).
5- Proposicions urgents.
1- Donar compte dels decrets d’Alcaldia i altres qüestions d’interès.
2- Precs i preguntes.
I també un d’extraordinari a les 21:00 h. on es tractaran els següents assumptes:
1-Resolució de les al.legacions a les Ordenances Fiscals 2016 i aprovació definitiva.
2- Aprovació del conveni amb el “Parking Marquina GIC, SA” sobre la concessió de l’aparcament subterrani de la Plaça del Mercat.
3- Modificació del règim d’assistències dels membres de la Corporació i del Règim de dedicacions parcials i exclusives.
4-Aprovació del Pressupost General 2016.

El més llegit

I després